Septiņās Valmieras novada skolās īsteno projektu skolēnu pašpārvalžu attīstībai

Projekta aktivitātes Naukšēnu vidusskolā

Valmieras novada pašvaldība īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.–2024. gadam projektu “Līdzdarbojies skolēnu pašpārvaldē” programmā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Projektu īsteno septiņās Valmieras novada izglītības iestādēs no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim. Katra izglītības iestāde ir izvēlējusies atšķirīgus veidus, kā pēc attālināto mācību perioda atjaunot skolās skolēnu pašpārvalžu līdzdarbošanos skolas vides pilnveidošanā. Skolās iecerētas šādas aktivitātes:

  • Valmieras Viestura vidusskolā: pašpārvaldes darbnīca par mentālo veselību; skolotāju iesaiste projektā, veidojot savstarpējo sadarbību ar skolas pašpārvaldes skolēniem; mentālās veselības nedēļa un podkastu raidījumu cikls “Ko saki? VVV” par jauniešiem aktuālām tēmām “Kas notiek manā galvā?”, “Tumsa un tumšums apkārt”, “Svētki”, “Renesanse. Atdzimšana” un noslēguma atskata video veidošana;
  • Valmieras 5. vidusskolā: “Skolēnu sarunu dēļa” veidošana un atklāšana, Labbūtības stūrīšu ierīkošana skolas gaiteņos ar pašu izgatavotiem palešu sēdekļiem, spēles galdiņu veidošana un atklāšana ar kopīgu spēļu maratonu;
  • Valmieras Valsts ģimnāzijā: skolēnu parlamenta tikšanās “Tēja ar parlamentu”, divi nodarbību cikli “Skola – mūsu otrās mājas”, skolēnu budžeta plānošanas apmācības “Es iesaistos!”;
  • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā: saliedēšanās pasākums skolēnu pašpārvaldei – pufu šūšanas aktivitāte, Sporta spēļu festivāls un Labbūtības festivāls;
  • Rūjienas vidusskolā: skolēnu pašpārvaldes tikšanās; publicitātes kampaņa, veidojot video klipus par pašpārvaldes darbību, kas publicēti skolas Facebook lapā; saliedēšanās pasākums skolēnu pašpārvaldei, nododot skolēnu zināšanas viens otram;
  • Kocēnu pamatskolā: skolēnu anketēšana “Kas ir pašpārvalde?”; Skolēnu padomes izveide un apstiprināšana; saliedēšanas pasākums “Piedzīvojum mežā”; savas telpas labiekārtošana; Skolēnu padomes gada plāna izveide; Skolēnu padomes tikšanās ar skolas administrāciju; ideju forums “Tava ideja”; Skolēnu padomes gada plānu aktualizēšana; noslēguma izvērtēšana “Mēs to izdarījām”;
  • Naukšēnu vidusskolā: minimācības skolēnu parlamentam; jauktu komandu orientēšanās ar aktivitātēm visai skolai; aptaujas anketa “Kādus pasākumus, aktivitātes vēlies organizēt vai arī kādās piedalīties 2022./2023. m.g.”.

Projekta īstenošanas rezultātā iesaistītajās izglītības iestādēs būs aktīva skolēnu pašpārvaldes/parlamenta darbības atjaunošana un jaunu dalībnieku piesaiste, kā arī skolēni tiks iepazīstināti ar skolu pašpārvaldes nozīmi un lomu skolas vides veidošanā. Skolēni jau projekta sagatavošanas procesā mācījās līdzdarboties un uzņemties atbildību par savām idejām un kopīgi komandā tās izstrādāja. Šī projekta realizēšana sniegs jauniešiem pašpārliecību, ka viņu viedoklis skolas vides uzlabošanai un skolēnu problēmu risināšanai tiek uzklausīts un līdzdarbošanās ir ļoti nozīmīga. Aktivitātēs tiks izveidoti vairāki video materiāli un podkāsti, ar ko pašpārvaldes varēs dalīties arī pēc projekta īstenošanas, lai uzrunātu skolēnus būt aktīviem, nesēdēt malā un iesaistīties. Kopīgās apmācībās, kurās skolēni būs tuvāk iepazinušies ar skolotājiem, būs izveidojušās ciešākas saiknes, palielināsies uzticēšanās un savstarpējā sadarbība. Aktivitātēs skolēni būs parādījuši sevi, apliecināši, ka var uzņemties atbildīgas lomas, un ka arī skolotāji var daudz ko mācīties no skolēniem ar neformālās izglītības starpniecību.

Šī projekta īstenošanas process ietekmēs arī Valmieras novada Izglītības pārvaldes darba attīstību, kur vairāk uzmanības tiks pievērsta neformālajai izglītībai un tās nozīmei ikdienas mācību procesa uzlabošanai, kā arī skolēnu un skolotāju savstarpējai uzticībai. Skolēni, kas aktīvi iesaistīsies skolas dzīvē un līdzdarbosies lēmumu pieņemšanas procesā skolas līmenī, jutīs arī sevī drosmi un būs motivēti piedalīties jauniešu forumos, tikšanās ar novada lēmuma pieņēmējiem un, iespējams, arī paudīs savu viedokli Latvijas un Eiropas Savienības līmenī.

Projekts “Līdzdarbojies skolēnu pašpārvaldē” (līguma Nr. VP2022/3-32) 100 % apjomā tiek finansēts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 6821,06 EUR.

Fotogrāfijas no Naukšēnu vidusskolas aktivitātēm: