ERASMUS+ projekts “TECH.LIBRARY”

ERASMUS+ projekts “TECH.LIBRARY”

Projekta īstenotājsMazsalacas bibliotēka
Valmieras novada pašvaldība
Valmieras integrētās bibliotēka
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņšProjekta ilgums 2 gadi – no 01.09.2020. līdz 31.08.2022.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas28 364,00 EUR
ERASMUS+ finansējums
Projekta mērķiProjektā piedalās publiskās bibliotēkas no sešām valstīm  – Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Horvātijas un Latvijas. Vadošais partneris projektā ir Itālija.
 
Galvenā mērķa grupa projektā ir bibliotēku personāls no sešām Eiropas valstīm – Itālijas, Rumānijas, Slovēnijas, Horvātijas, Bulgārijas un Latvijas, kurš klātienes apmācībās iegūs zināšanas par to, kā izmantot, piemērot un veicināt adaptīvo tehnoloģiju izmantošanu vietējā kontekstā, tā veicinot tradicionālo bibliotēku pakalpojumu pieejamību arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
 
Projekta trīs galvenie mērķi:
1) Veicināt labās prakses apmaiņu starp dažādu bibliotēku darbiniekiem par IKT rīkiem un pakalpojumiem lasītāju ar redzes traucējumiem iesaistīšanai;
2) Attīstīt bibliotēkas darbinieku digitālās prasmes, veicot apmācības par IKT rīkiem;
3) Izveidot bibliotēku tīklu sadarbībai, iesaistot redzes invalīdus.
RezultātiProjekta galvenie rezultāti:
1) Izveidota TECH.LIBRARY PLATFORMA, kurā starpvalstu līmenī bibliotekāri dalīsies ar labās prakses piemēriem un publicēs apmācību materiālus par IKT lietošanu darbā ar vājredzīgiem cilvēkiem.
2) MĀCĪBU VIDEO septiņās valodās, kurā apkopotas kopīgās personāla apmācības pasākumu sesijas, kas tiks izplatītas uz TECH.LIBRARY platformas. Šie video tiks īpaši adresēti publiskajiem bibliotekāriem, lai sniegtu viņiem pamatinformāciju par redzes traucējumiem un par jaunākajiem sasniegumiem attiecībā uz IKT lietošanu bibliotēkās cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
3) PRAKTISKA ROKASGRĀMATA septiņās valodās, lai uzzinātu un saprastu, kā citas valstis un bibliotēkas izmanto IKT, lai iesaistītu lietotājus ar redzes traucējumiem.
PublicitāteŠim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir eraf1_121.pngPROJEKTA PREZENTĀCIJA (angliski)
Bibliotēkas – uz viena viļņa ar aktuālajām tendencēm sabiedrībā