Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Matīšos

Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Matīšos

LEADER logo ansamblis
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:02.02.2024.-31.10.2024.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:5 000 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:500 EUR
Projekta mērķis:nodrošināt iedzīvotājiem jaunu, veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēju Matīšos
Projekta aktivitātes:Projekta ietvaros plānots pilnveidot teritoriju Matīšos, Skolas ielā 22 brīvā laika pavadīšanas daudzveidībai uzstādot multifunkcionālu trenažieru staciju, kas paredzēta vairāku sportisko aktivitāšu nodrošināšanai un betona šaha/dambretes galdu
Rezultāti:pilnveidot teritoriju Matīšos, Skolas ielā 22 brīvā laika pavadīšanas daudzveidībai
Publicitāte:05.03.2024. Apstiprināts LEADER projekts “Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Matīšos”
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm