Apstiprināts LEADER projekts “Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Matīšos”

Matīšu pamatskolas sporta laukums

Valmieras novada pašvaldība projekta “Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Matīšos” ietvaros plāno pilnveidot teritoriju Matīšos, Skolas ielā 22,  brīvā laika pavadīšanas daudzveidībai. Pašvaldība vēlas uzstādīt multifunkcionālu trenažieru staciju, kas paredzēta vairāku sportisko aktivitāšu nodrošināšanai un betona šaha/dambretes galdu.

Multifunkcionālās trenažieru stacijas un šaha/dambretes galda uzstādīšana uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti, radot iespēju aktīvi atpūsties svaigā gaisā, piekopt veselīgu dzīvesveidu. Pagasta iedzīvotājiem tiks radīta vide, kurā nodarboties ar dažādām sportiskām aktivitātēm, kas līdz šim bijušas ierobežotā piedāvājumā. Uzstādītie elementi bez maksas būs pieejams dažādām sociālajām grupām – pirmsskolas vecuma bērniem, skolniekiem, jauniešiem, darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem un senioriem.

Valmieras novada pašvaldības sagatavoto LEADER projektu apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā pēc izvērtēšanas virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.