Atpūtas vietas pilnveidošana Vaidavas ezera krastā

Atpūtas vietas pilnveidošana Vaidavas ezera krastā

LEADER logo ansamblis
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:16.02.2024.-12.02.2025.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:20 000 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:2 000 EUR
Projekta mērķis:uzlabot atpūtai un tūrismam piemērotu vietu Vaidavas ezera krastā
Projekta aktivitātes:pilnveidot esošu atpūtas vietu pie Vaidavas ezera krastā, uzstādot un atjaunojot:
-5 kompl. galdus ar soliem;
-5 gb. ugunskura vietas;
-5 gb. ugunskura vietas statīvus;
-6 gb. atpūtas krēslus;
-2 gb. atkritumu urnas;
-4 gb. velostatīvus.
Rezultāti:pilnveidota esoša atpūtas vieta Vaidavas ezera krastā, labākai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Publicitāte:26.02.2024. Apstiprināts LEADER projekts “Atpūtas vietas pilnveidošana Vaidavas ezera krastā”