Pirms plānveida operācijām Covid-19 tests nav jāveic vakcinētām vai pārslimojušām personām

Par plānveida operācijām

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai un pieaugot vakcinēto iedzīvotāju skaitam, Vidzemes slimnīcā, sākot ar 7. jūniju, reģistrējoties uz plānveida operāciju, tests nav jāveic pret Covid-19 vakcinētām vai Covid-19 pārslimojušām personām.

Apliecinājumam jāuzrāda dokuments – digitālais  Covid-19 sertifikāts vai ģimenes ārsta izziņa par izslimotu Covid-19 infekciju  vai  Potēšanas pase ar ierakstu par vakcinācijas  faktu.

Pacientiem, kuri  nav vakcinēti  vai pārslimojuši, pirms reģistrēšanās jāuzrāda izziņa ar  negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts beidzamo 72 stundu laikā, tajā skaitā nepilngadīga pacienta pavadošai personai.

Ja pacients nav vakcinēts, nav pārslimojis vai nevar uzrādīt beidzamo 72 stundu laikā veiktu negatīvu Covid-19, plānveida operācija tiek atteikta.

Informāciju sagatavoja:

Benita Brila,

Vidzemes slimnīca