Pirmais Demokrātijas akadēmijas izlaidums

2023. gada 30. janvārī tika atklāta Latvijā pirmā Demokrātijas akadēmija, kurā mācības uzsāka 200 valsts institūciju, pašvaldību, nevaldības organizāciju pārstāvji un aktīvie iedzīvotāji no visas Latvijas. Mācības ir noslēgušās un 12. maijā notika pirmais Demokrātijas akadēmijas izlaidums – 149 Demokrātijas akadēmijas dalībnieki saņēma Diplomu par akadēmijas absolvēšanu.

Demokrātijas akadēmijas dalībnieki akreditētā 72 stundu mācību programmā ir izzinājuši demokrātijas jēdzienu Latvijā un pasaulē, iepazinuši un izvērtējuši demokrātijas nodrošināšanas mehānismus valsts un pašvaldību līmenī, stiprinājuši savu pilsonisko kompetenci – gan analizējot savas zināšanas, attieksmi, rīcību, gan praktiski stiprinot demokrātiju vietējā kopienā.

Demokrātijas akadēmijas vadītāja Anita Seļicka uzsver: “Sabiedrība ir kā kopkoris, kurā katram ir savs balss tembrs un skaļums. Lai iegūtu bagātīgu skanējumu, mums citam cits ir jāspēj sadzirdēt, veidojot vienotu ansambli. Nākotne ir jau šodien, mums ir jābūt klātesošiem un jāizmanto savas prasmes, spējas un resursi, jāspēj reaģēt uz apkārtējo vidi un apstākļu maiņu. Ikviens Demokrātijas akadēmijas dalībnieks ir teicis savu “JĀ” demokrātijai un nesīs to tālāk.”

Valsts sekretāra vietniece saliedētas sabiedrības, mediju politikas, starptautiskās sadarbības un ES politikas jomā Zane Vāgnere uzsver: “Latvijas jauda ir pilsoniskajā sabiedrībā. Demokrātijas akadēmijā esam pulcējušies, lai identificētu, kadus spēkus un resursus esam gatavi ieguldīt, lai spēcinātu mūsu demokrātiju. Mūsu kopējais mērķis ir ikviena sabiedrības pārstāvja sajūta “es esmu Latvija”, jo demokrātija nav tikai politiska sistēma, bet gan dzīvesveids, kas prasa līdzdarboties.”

Demokrātijas akadēmijas Kurzemes reģiona vadītāja Maija Jankovska, izvērtējot Demokrātijas akadēmijas ieguvumus, rezumē: “Latvijā ir daudz aktīvu cilvēku, tie enerģiski iesaistās un līdzveido daudzveidīgas iniciatīvas, lai dzīve kopienā, valstī būtu labāka. Mūsu galvenais uzdevums Demokrātijas akadēmijā bija iesaistīt tos, kuri līdz šim pilsoniskos procesus vēroja no malas. Ar prieku varu secināt, ka esam būtiski virzījušies šajā virzienā. Darāmā vēl ir daudz, bet ceļš ir uzsākts.”

2023. gada rudenī ikviens interesents varēs uzsākt mācības Demokrātijas akadēmijā – tiešsaistē www.demokratijasakademija.lv.

Iniciatīvu “Demokrātijas akadēmija” īsteno Latvijas nevalstiskās organizācijas – biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru, pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansiālajam atbalstam, apvienojot organizāciju līdzšinējo pieredzi un ekspertīzi, kas gūta 20 gadu garumā NVO sektora un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas aktivitātēs, lai aktualizētu pilsoniskas sabiedrības un līdzdalības jautājumus un to nozīmi, kā arī reaģētu uz esošajiem izaicinājumiem.

Kontaktinformācija
Biedrība “Latvijas Lauku forums”
+371 28855427   |   

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno 89 organizācijas visos Latvijas reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Vairāk: laukuforums.lv.