Piesakies dalībai Valmieras novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā

Piesakies dalībai Valmieras novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā

Valmieras novada pašvaldība aicina organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, pieteikties dalībai Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā. Mums ir svarīgi, lai tiek sadzirdētas jauniešu vajadzības no visa plašā novada teritorijas – Mazsalacas, Naukšēniem, Rūjienas, Burtniekiem, Kocēniem, Beverīnas, Strenčiem un arī Valmieras.

Kas ir konsultatīvā komisija?

Tā ir institūcija, kas palīdzēs rast labākus risinājumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Droši vien jau paši esat pamanījuši, ka pēc novadu reformas katrā novadā jauniešiem ir atšķirīgas iespējas, tādēļ mums ir svarīgi darboties kopā un sniegt jauniešiem nepieciešamo atbalstu pēc iespējas tuvāk jauniešu dzīvesvietai, lai būtu iespēja veikt brīvprātīgo darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos, līdzdarboties politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē.

Kādi būs pienākumi esot komisijā?

Kopīgi strādāt pie novada attīstības un stratēģijas plāna jaunatnes jomā, sniegt priekšlikumus, izteikt savu viedokli, paust jauniešu viedokli un vajadzības.

Kas var pieteikties?

Jauniešu nevalstiskās organizācijas vai organizācijas, kas strādā ar jauniešiem.

Kur var pieteikties?

Pieteikšanās norisinās līdz 11. februārim, nosūtot savu motivācijas vēstuli un CV (dzīves gājumu) uz e-pastu . Pēc pieteikumu saņemšanas un izvērtēšanas pašvaldība interesentus informēs par dalības apstiprināšanu konsultatīvajā komisijā. Gaidīsim pieteikumus un strādāsim kopā jauniešiem, jo bez Jūsu klātbūtnes nevaram lemt par jauniešu vajadzībām!

Valmieras novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums publicēts šeit.