Pie Sedas grants karjera radīta vieta vasaras atpūtai

Sedas karjers

Ar mērķi radīt kvalitatīvu dzīves un atpūtas vidi Sedas pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, tiek īstenots projekts Nr.22-09-AL12-A019.2201-000006 “Teritorijas labiekārtošana pie grants karjera”. Netālu no Sedas esošais grants karjers vasaras sezonā ir iecienīta atpūtas vieta lieliem un maziem Sedas iedzīvotājiem. Līdz šim pilnvērtīgai un kvalitatīvai atpūtai pie ūdens pietrūka atbilstoša infrastruktūra.

Īstenojot šo projektu, Sedas pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem tiks izveidota teritorija ar atbilstošiem labiekārtojuma elementiem. Pie Sedas karjera ir uzstādīti galdi ar soliem, atkritumu urna, atsevišķi soli, pārģērbšanās kabīne, velosipēdu novietne, bet mazākos atpūtniekus iepriecinās rotaļkonstrukciju elementi – divvietīgas šūpoles un slidkalniņš. Pašlaik ir uzstādīti labiekārtojuma elementi. Tuvākajā laikā tiks ierīkots stāvlaukums automašīnām.

Kvalitatīva vide dzīvei un vasaras atpūtai ir radīta, atliek tikai saudzēt šos skaistos labiekārtojuma elementus. Aicinām saudzēt un nepostīt labiekārtoto atpūtas vietu, kā arī lūdzam ziņot par vandālismu Valmieras novada pašvaldības policijai, zvanot pa tālr. 8484!

Projekta kopējās izmaksas 28065,26 EUR, pašvaldības finansējums 7316,98 EUR. Projektu paredzēts realizēt līdz 2023. gada 1. septembrim. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, gūstot atbalstu biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

LEADER

____________________________________________________________________________

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm