Pēc būvatļaujas saņemšanas uzsākti būvniecības darbi Parka ielā 31 Mazsalacā

Valtenberģu muiža pirms remonta

Projekta numurs: 9.3.1.1/18/I/027                                                                                            

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”       

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem                                               

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads   

PASŪTĪTĀJS:
MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA                                      
Reģ.Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4216     

PROJEKTĒTĀJS:
SIA “PAŠVALDĪBAS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS”
Reģ. Nr.40003298105, Preses iela 2, Ogre, LV-5001                                                                                                             

BŪVUZŅĒMĒJS:                                                                                                                                             
SIA “EKERS”
Reģ.Nr.44103001903, Tērbatas iela 33, Valmiera, LV-4201                               

BŪVUZRAUDZĪBA:                                                                                                                                          
SIA’’BŪVE WOOD LINE’’
Reģ. Nr.49503003430,Robežu iela 6,Cēsis,Cēsu novads,LV-4101                                                                                    

AUTORUZRAUDZĪBA:                                                                                                                                     
SIA “PAŠVALDĪBAS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS”
Reģ. Nr.40003298105, Preses iela 2, Ogre, LV-5001            

DI