Paziņojums par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu

Valmiermuiža_Pilāti_tematiskais_plānojums

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 27.06.2024. ir pieņēmusi lēmumu Nr.339 (protokols Nr.9, 21.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums.

Plašāk šeit.