Paziņojums par siltumenerģijas apgādes noteikto (piedāvāto) tarifu

Valmieras ūdens

SIA “Valmieras ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201, 2021. gada 28. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs no 01.05.2021. (bez PVN) EUR/MWhNoteiktais (piedāvātais) tarifs no 01.07.2021. (bez PVN) EUR/MWhTarifa palielinājums / samazinājums pret esošo (%)
Siltumenerģijas ražošana35.6434.88-2.1%
Siltumenerģijas pārvade un sadale15.6115.49-0.8%
Siltumenerģijas tirdzniecība1.271.27
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs52.5251.64-1.7%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa 51.64EUR/MWh bez PVN spēkā stāšanas datums 2021. gada 1. jūlijs.
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar siltumenerģijas piegādātāja cenas izmaiņām.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības iela 50, Valmierā darba dienās no 9:00 līdz 10:00, iepriekš sazinoties ar SIA “Valmieras ūdens” finanšu daļas vadītāju Maiju Moli pa tālruni 64220606.
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201, , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.