Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai

Valmieras novads

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Pašvaldības 28.03.2024. saistošo noteikumu Nr.121 “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā” 9.punktu izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu Pašvaldībai piekritīgā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9615 003 2013, Skolas ielā (posmā no Viestura ielas līdz Bērzu ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Koku ciršana paredzēta esošās ietves atjaunošanas, kā arī lietus ūdens novadīšanas kanalizācijas tīkla izbūves ietvaros.

Ieceres realizācijai paredzēts nocirst 7 kokus Skolas ielas labajā pusē:

  1. parasto ozolu Quercus robur – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 2,79 m;
  2. parasto liepu Tilia cordata – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,09 m;
  3. parasto ozolu Quercus robur – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,59 m;
  4. parasto liepu Tilia cordata – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,03 m;
  5. parasto zirgkastaņu Aesculus hippocastanum – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,57 m;
  6. parasto ozolu Quercus robur – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 2,74 m;
  7. parasto ozolu Quercus robur – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,75 m.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2024.gada 27.maija līdz 2024.gada 10.jūnijam (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā «Sabiedrība», «Sabiedrības līdzdalība”, “Publiskās apspriešanas», «Aktuālās publiskās apspriešanas», kā arī Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā, iestādes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus, aizpildot APTAUJAS LAPU (anonīmas netiks ņemtas vērā), līdz š.g. 10.jūnijam var iesniegt:

Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar Pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāju, Dabas resursu pārvaldes vides speciālisti Daci Zandbergu, zvanot pa tālruni: +371 64292375 vai rakstot uz e-pastu:

DOKUMENTI:

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Pašvaldības Koku novērtēšanas komisijai.

Koku foto: