Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012. 2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma publiskā apspriešana

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.09.2023. pieņēma lēmumu Nr.470 (protokols Nr.14, 31.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012. 2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 11.10.2023. līdz 08.11.2023.

Plašāka informācija ŠEIT.