Pašvaldību izpilddirektori Valmieras novadā pārrunā iedzīvotāju līdzdalības jautājumus

Piektdien, 8. septembrī, Valmieras novada Naukšēnu muižā notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā pārrunāti jautājumi par iedzīvotāju iesaisti, līdzdalību, labu pārvaldību, pašvaldības līdzdalības budžetu, Valsts kontroles veiktajām revīzijām u.c. saistoši jautājumi.

Piektdien, 8. septembrī, Valmieras novada Naukšēnu muižā notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā pārrunāti jautājumi par iedzīvotāju iesaisti, līdzdalību, labu pārvaldību, pašvaldības līdzdalības budžetu, Valsts kontroles veiktajām revīzijām u.c. saistoši jautājumi.

LPIA sanāksmes notiek regulāri, katru reizi tiekoties citā vietā. Tādējādi tā ir iespēja iepazīt citu pašvaldību darbu, viņu veiksmes stāstus, kā arī ceļus dažādu izaicinājumu risināšanai. “Lai gan katra vieta ir īpaša, risināmie jautājumi ir līdzīgi, tādējādi, pārrunājot aktuālo, mēs gūstam būtisku atbalstu un arī idejas turpmākai darbībai katrā pašvaldībā. Prieks Latvijas pašvaldību izpilddirektorus un citus profesionāļus uzņemt vienā no Latvijas lielākajiem novadiem – Valmieras novadā, piedāvājot klātienē iepazīties ar mūsu pieredzi,” stāsta Evija Voitkāne, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektore.

Klātesošajiem par Valmieras novadu, plānotajiem darbiem, lepošanās vērto, kā arī par galvenajiem izaicinājumiem pastāstīja Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, bet par Naukšēniem, Naukšēnu muižu, tās vēsturi, vietējiem ražotājiem un sadarbību ar Vāciju – Jānis Zuments, Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs.

Pieredzē par iedzīvotāju iesaisti savas dzīves kvalitātes uzlabošanā dalījās Inese Bērziņa, Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, un Līga Bieziņa, vadītājas vietniece, attīstības plānotāja.

Tāpat klātesošie uzzināja Jelgavas valstspilsētas, Saldus novada, Gulbenes novada, Rēzeknes novada, Bauskas novada un Rīgas pašvaldības pieredzi. Par aktuāliem jautājumiem informēja LPIA valdes priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Andra Feldmane, Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins, AS “Kredītinformācijas Birojs” komercdirektors, valdes loceklis Intars Miķelsons, Konkurences padomes Konkurences veicināšanas departamenta direktors Antis Apsītis.

Pēc sanāksmes interesenti tika aicināti apmeklēt divas ražotnes Naukšēnos – Valmieras minerālūdens ražotni un Naukšēnu vīnu darītavu –, kā arī jaunatklāto ekspozīciju “de Woldemer” Valmierā.

FOTOGALERIJA