Pašvaldība / Informācija / Iznomā zemi un telpas

Pašvaldība

Iznomā zemi un telpas

06.01.2022

Iznomā zemes vienību Rūjienā augļu dārza izveidei

Valmieras novada pašvaldība iznomā rezerves zemes fonda zemes vienību Ķiršu ielā 27, Rūjienā, Valmieras novadā, kas izmantojama augļu dārza vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz…

Lasīt vairāk
22.12.2021

Iznomā lauksaimniecības zemi “Meldri” Ipiķu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piekritīgo zemes vienību 2,6 ha platībā Ipiķu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 gadiem un…

Lasīt vairāk
22.12.2021

Iznomā lauksaimniecības zemi Jeru pagastā 0,26 ha platībā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piekritīgās zemes vienības daļu 0,26 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 gadiem…

Lasīt vairāk
22.12.2021

Iznomā lauksaimniecības zemi Jeru pagastā 0,41 ha platībā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piekritīgās zemes vienības daļu 0,41 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 gadiem…

Lasīt vairāk