Valmieras novadā darbojas bezmaksas atbalsta tālrunis 8484

Iedzīvotāj – ja dzīvesvietā vai pilsētā radusies kāda saimnieciska problēma, kā arī ja nepieciešama operatīva reaģēšana –  zvani uz vienoto bezmaksas atbalsta tālruni 8484! 

Tas radīts Valmieras novada iedzīvotāju ērtībām, lai atvieglotu ziņošanu par problēmām, kā arī lai vienkāršotu iedzīvotāju saziņu ar atbildīgajiem dienestiem. Tālrunis 8484 ir  pieejams visu diennakti. Aicinām iedzīvotājus to izmantot gan ziņošanai par problēmām ielu un publiskajā infrastruktūrā, gan sūdzību un ierosinājumu izteikšanai par jebkuru pilsētā aktuālu jautājumu.

Tālrunis 8484 izmantojams gadījumos, kad nepieciešams:

  • izsaukt vai informēt Valmieras novada pašvaldības policiju par dažādiem sabiedriskās kārtības vai automašīnu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem;
  • izsaukt palīdzību vai informēt par apgādes sistēmu (ūdensapgādes, kanalizācijas, elektrības piegādes, apkures, atkritumu apsaimniekošanas) bojājumiem vai to darbības pārtraukumiem;
  • informēt par sanitārās tīrības jautājumiem pilsētā;
  • ziņot par klaiņojošiem dzīvniekiem;
  • ziņot par ievainotiem/mirušiem meža dzīvniekiem;
  • informēt par bīstamām vietām uz brauktuves vai citur publiskās vietās (asas bedres, pazuduši vai salauzti komunikāciju aku vāki, nolūzuši koki vai to zari, ielu izskalojumi vai citi apgrūtinājumi);
  • informēt par bojājumiem, kas nodarīti publiskajai infrastruktūrai (bojāti soliņi, atkritumu urnas, ierīces bērnu rotaļu laukumos, ielu publiskais apgaismojums un līdzīgi bojājumi);
  • informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju;
  • ārpus Bāriņtiesas darbalaika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju.

Zvanot 8484, visu diennakti atbild un koordinētu tālākas informācijas, t.sk. personas kontaktinformācijas, apriti nodrošina Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centrs. Atbildi problēmas pieteikumam būs iespējams saņemt sms veidā.

NB! Ziņošanai par nelaimes gadījumiem arī turpmāk izmantojami operatīvo dienestu tālruņi: 112 – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturētais vienotais ārkārtējo notikumu numurs, 110 – Valsts policijas tālrunis, 113 – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālrunis, 114 – Gāzes avārijas dienesta tālrunis.