Pašvaldība ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Jaunatnes padomi pārrunā aktualitātes jaunatnes jomā

Valmieras novada pašvaldība ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Jaunatnes padomi pārrunā aktualitātes jaunatnes jomā

30. novembrī Valmieras novada pašvaldībā viesojās Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvji, lai tiktos ar Valmieras novada pašvaldības vadību, teritoriālo apvienību vadītājiem, darbā ar jaunatni iesaistīto iestāžu speciālistiem, jaunatnes lietu speciālistiem un pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas locekļiem.

Tikšanās mērķis bija iepazīstināt ministrijas pārstāvjus ar struktūru un praksi, kā Valmieras novadā tiek nodrošināts darbs ar jauniešiem, un pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar jaunatnes lietām. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar šobrīd aktuālajām izmaiņām jaunatnes lietu nozares regulējumā, iespējām finanšu piesaistei projektu ideju īstenošanai un pieejamo atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem darba ar jaunatni attīstīšanai pašvaldībās.

Daina Roze, Valmieras novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste: “Valmieras novada pašvaldībā šobrīd darbojas četri jauniešu centri – Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”, Trikātas Jauniešu centrs, Burtnieku Jauniešu centrs un Rūjienas Jauniešu centrs, un tie nodrošina darbu ar jauniešiem visā novada teritorijā. Nozīmīgs resurss un sadarbības partneris pašvaldībai ir arī nevalstiskās organizācijas, kas nodrošina daudzveidību un iespēju jauniešiem izvēlēties vietu, kur “mācīties būt”. Liels izaicinājums pēc administratīvi teritoriālās reformas ir sasniegt jauniešus attālākajās lauku teritorijās un sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu dzīves kvalitātes uzlabošanai, veicināt jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā. Pateicos ikvienam, kurš piedalījās šajā tikšanās, diskutēja un ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem!”

Jāatzīmē, ka līdz 7. decembrim turpinās pieteikumu iesniegšana pirmajai “Valmieras novada Jaunatnes gada balvai 2022”. Tajā pašvaldība aicina biedrības, izglītības iestādes, organizācijas un jauniešu centrus apzināt savu jauniešu izaugsmi un ieguldījumu sabiedrībā, piesakot kandidātus nominācijās “Brīvprātīgais darbs Valmieras novadā”, kurā izdalītas trīs apakškategorijas – “Zelts”, “Sudrabs” un “Bronza”, kā arī nominācijā “Dimanta jaunietis”. Plašāka informācija publicēta pašvaldības mājaslapā šeit.