Izsludināta pieteikšanās “Valmieras novada Jaunatnes gada balvai 2022”

Izsludināta pieteikšanās “Valmieras novada Jaunatnes gada balvai 2022”

Vai tavā redzeslokā ir kāds ļoti aktīvs jaunietis, bez kura jauniešu dzīve novadā nebūtu tik piepildīta, kāda tā ir šobrīd? Ja atbilde ir apstiprinoša, tad šī ir iespēja publiski jaunietim pateikties.

Valmieras novadā plaši tiek veikts darbs ar jauniešiem gan pilsētās, gan mazāk apdzīvotās teritorijās. Jaunieši ir aktīvi iesaistījušies dažādās aktivitātēs, pilnveidojot savas prasmes, zināšanas un veicot brīvprātīgo darbu. Tādēļ šogad vēlamies teikt paldies visiem aktīvajiem Valmieras novada jauniešiem, kuri palīdz veidot dzīves telpu draudzīgu, radošu, izaugsmi veicinošu un motivējošu.

Valmieras novada pašvaldība aicina biedrības, izglītības iestādes, organizācijas, jauniešu centrus apzināt savu jauniešu izaugsmi un ieguldījumu sabiedrībā, piesakot kandidātus šādām nominācijām:

  • Brīvprātīgais darbs Valmieras novadā – par brīvprātīgo darbu, kas veikts laika posmā no 2021. gada 30. novembra līdz 2022. gada 30. oktobrim. Nominācijā izdalītas trīs kategorijas:

Zelts” – nostrādātas vairāk nekā 100 brīvprātīgā darba stundas;

“Sudrabs” – nostrādātas vairāk nekā 60 brīvprātīgā darba stundas;

Bronza” – nostrādātas vairāk nekā 40 brīvprātīgā darba stundas.

  • Dimanta jaunietis – par ieguldījumu sabiedrībā un izaugsmē (vecuma grupās 13–16 gadi un 17–25 gadu). Šajā nominācijā izvērtēs ieguldījumu aktivitātēs, darbojoties skolas parlamentā, Jauniešu domē, jauniešu organizācijā, neformālā jauniešu grupā vai Valmieras novada Jauniešu centros, līdzdalību pasākumu organizēšanā Valmieras novadā, dalību starptautiskos projektos, pārstāvot Valmieras novadu, vai dalību novada īstenotos projektos, pretendenta īstenotās iniciatīvas Valmieras novada attīstībā.

Pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2022. gada 7. decembrim, aizpildot anketu šeit.

“Valmieras novada Jaunatnes gada balvu 2022” pasniegs pasākumā – jauniešu burziņā “Atoms”, kas norisināsies 15. decembrī plkst. 16.00 Tautas harmonijas centrā Linarda Laicena ielā 2A, Valmierā.