Pasaules robotu olimpiāde 2022

VIA roboti

Šī gada 21.maijā Vidzemes Olimpiskajā Centrā norisināsies World Robot Olympiad (WRO) 2022 jeb Pasaules Robotu olimpiāde. Latvijas nacionālo sacensību Valmierā organizēšanā piedalās Vidzemes Augstskola (ViA), Vidzemes Augstskolas zinātnisko projektu vadītājs un HESPI zinātniskais asistents Oskars Java, sadarbībā ar robotikas sacensību organizēšanā pieredzējušo Edutus koledžu, kas 2019.gadā organizēja WRO Pasaules finālu Ungārijā. 

Pasaules robotu olimpiāde (WRO) aizsākās 2004.gadā. Saskaņā ar misiju, tās mērķis ir sapulcināt jauniešus no visas pasaules, lai attīstītu viņu radošumu, projektēšanas un problēmu risināšanas prasmes, izmantojot izaicinošas un izglītojošas robotu konstruēšanas sacensības un aktivitātes.

WRO tika izveidots, lai popularizētu robotiku jauniešu vidū visā pasaulē. WRO caur robotiku cer jauniešos radīt interesi par STEM (dabas zinātņu un tehnoloģiju) mācību priekšmetiem un iedvesmot nākotnes novatorus. WRO ir starptautiskas sacensības, kas veltītas zinātnei, tehnoloģijām un izglītībai ar izaicinošām un izglītojošām disciplīnām. Izmantojot radošumu, metodisku pieeju problēmu risināšanā un izgudrotāja dotības, bērni attīsta prasmes, kas nepieciešamas, lai atrisinātu jebkuru problēmu.

Kopš 2019.gada rudens arī Vidzemes Augstskola ir WRO biedrs. WRO uzskata, ka Valmiera un ViA ir lieliska vieta WRO Latvijas nacionālās atlases organizēšanai, jo inženierzinātņu fakultātē ir koncentrētas zināšanas programmēšanā, mehatronikā un automatizācijā, savukārt Valmierā atrodas virkne ar starptautiskiem IT un ražojošiem uzņēmumiem, kas šīs zināšanas pielieto praksē un kalpo par labu piemēru, kā ražot preces un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Bez tam, šīs sacīkstes ir lieliska iespēja, kā, pārvarot nacionālo atlasi, kopā ar komandas biedriem doties ārvalstu ceļojumā un iegūt jaunus ārzemju draugus. Oskars Java stāsta: “Pārliecību, ka ViA nepieciešams iesaistīties WRO, ieguvu apmeklējot Pasaules fināla sacensības Ungārijā, kur redzēju, ko bērniem un jauniešiem sniedz iespēja sacensties starptautiskā līmenī. Šāda ideju un pieredzes apmaiņa ir vitāli svarīga, lai Latvijā izaugtu inženieru un zinātnieku paaudze, kas darbotos nevis nacionālā un reģionālā līmenī, bet radītu starptautiska līmeņa inovācijas un risinājumus, un mans mērķis ir, izmantojot sponsoru līdzekļus, labākās Latvijas komandas aizvest uz WRO Pasaules finālu, kas 2022.gada novembrī norisināsies Vācijā”.

Sacensībās var piedalīties jaunieši vecumā no 8 līdz 19 gadiem 4 kategorijās (Robomission – Robotu misija, Robosports – Robotu sports, Future Innovators – Nākotnes inovātori, Future Engineers – Nākotnes inžnieri) un 3 vecuma grupās. Komandas savus robotus veido no LEGO MINDSTORMS elementiem, taču, atkarībā no sacensību kategorijas, ir atļauti arī citi kontrolieri, konstrukcijas elementi vai programmēšanas valodas. Interesantākais šajās sacensībās ir tas, ka katru gadu tās pievēršas reālās pasaules problēmu risināšanai. Šī gada sacensību tēma ir My Robot My Friend (Mans robots – mans draugs). Sacensībām, kuras norisināsies Valmierā, var pieteikties jaunieši no visas Latvijas www.wro.lv  mājaslapā līdz 21.aprīlim.

WRO sacensības tiek organizētas vairāk nekā 70 valstīs un katru sezonu tām pievienojas jaunas dalībvalstis. Nacionālās atlases kārtas labākās komandas nopelna ielūgumu uz Pasaules finālu novembrī, kas katru gadu norisinās citā valstī, šogad – Vācijā. Vairāk par WRO vari uzzināt www.wro.lv. Pandēmija ir nopietns izaicinājums visai pasaules izglītības sistēmai kopumā. Tās ietekmi uz mācību procesa izmaiņām, pielāgošanos un ar to saistītajām problēmām pētījuši arī Vidzemes Augstskolas docētāji un zinātnieki, kuru veikums – vairāki zinātniskie raksti – publicēti grāmatā arī vienā no pasaulē prestižākajām zinātnisko darbu izdevniecībām ‘’Routledge”.

Informāciju sagatavoja: Marta Deņīsova, Vidzemes Augstskolas Mārketinga projektu asistente