Pārrunā skolu stiprināšanas un attīstības jautājumus

Pārrunā skolu stiprināšanas un attīstības jautājumus

30. novembrī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti lēma par atbalstu izveidotajam Valmieras novada vispārējās izglītības iestāžu tīklam, noslēdzot darbu pie 2021.gadā uzsāktā tīkla sakārtošanas.

Lai pārrunātu skolu stiprināšanas un attīstības jautājumus, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, izpilddirektore Evija Voitkāne, izpilddirektores vietniece un Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže un vietniece Sandra Purmale tuvākajā laikā apmeklēs ikvienu no 12 Valmieras novada dibinātajām vispārējās izglītības iestādēm, kas atrodas ārpus Valmieras.

Viesošanās izglītības iestādēs aizsākās 6. decembrī, kad Valmieras novada pašvaldības pārstāvji tikās ar Strenču pamatskolas, Trikātas pamatskolas, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas un Rubenes pamatskolas direktoriem, mācībspēkiem un administrāciju, apskatīja skolu telpas, sasveicinājās ar skolēniem.

Prieks, ka šīs skolas ir bērnu piepildītas, arī mācībspēks nokomplektēs un motivēts stiprināt novada izglītības kvalitāti, lai ieguvēji būtu bērni – mūsu novada un valsts nākotnes attīstītāji,

pauž J. Baiks.

Apstiprināts Valmieras novada vispārējās izglītības iestāžu tīkls