Apstiprināts Valmieras novada vispārējās izglītības iestāžu tīkls

30. novembrī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par atbalstu izveidotajam Valmieras novada vispārējās izglītības iestāžu tīklam, noslēdzot darbu pie 2021. gadā uzsāktā tīkla sakārtošanas. Tas nozīmē, ka vispārējā izglītības iestāžu tīkla skolas var justies droši par savu lomu Valmieras novada attīstībā, citas izmaiņas tajā nav plānotas un turpināsies darbs pie kvalitatīva izglītības piedāvājuma stiprināšanas un nodrošināšanas. 

Valmieras novada vispārējās izglītības iestāžu tīkls: 

Valmiera 

 • Valmieras sākumskola
 • Valmieras Pārgaujas sākumskola
 • Valmieras 2. vidusskola
 • Valmieras 5. vidusskola
 • Valmieras Viestura vidusskola
 • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
 • Valmieras Valsts ģimnāzija 
 • Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs

Burtnieku apvienība

 • Rencēnu pamatskola 
 • Burtnieku Ausekļa pamatskola
 • Matīšu pamatskola 

Strenču apvienība

 • Strenču pamatskola 

Kocēnu apvienība

 • Rubenes pamatskola
 • Kocēnu pamatskola
 • Jura Neikena Dikļu pamatskola

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība 

 • Trikātas pamatskola 
 • J. Endzelīna Kauguru pamatskola 

Rūjienas apvienība

 • Rūjienas vidusskola

Naukšēnu apvienība

 • Naukšēnu vidusskola (no 2024. gada 1. augusta Naukšēnu pamatskola) 

Mazsalacas apvienība

 • Mazsalacas vidusskola (no 2025. gada 1. augusta Mazsalacas pamatskola) 

Esam izveidojuši stabilu un spēcīgu mācību iestāžu tīklu, kurā visas izglītības iestādes var justies pārliecināti par savu nozīmi Valmieras novada attīstībā. Izveidotais tīkls Izglītības un zinātnes ministrijā tika augstu vērtēts, jo ieguldītais darbs ir rezultējies skolēnu skaita pieaugumā, kas ir retums ārpus Rīgas. Šobrīd visi kopā turpinām iesākto darbu, lai stiprinātu esošās Valmieras novada izglītības iestādes un piedāvātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, saglabājot mācību iestāžu identitāti, pilnveidotu pedagogu profesionālo kapacitāti un uzlabotu infrastruktūru un izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

Nepieciešamība sakārtot izglītības iestāžu tīku radās iedzīvotāju migrācijas paradumu un demogrāfiskās situācijas ietekmes dēļ, kas veidojusies jau vairāku gadu garumā vēl pirms 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas, kad izveidojās Valmieras novads. 

Izglītības iestāžu ekosistēma Valmieras novadā 

2023./2024. mācību gadā Valmieras novadā ir 20 vispārējās izglītības iestādes – divas sākumskolas, deviņas pamatskolas, sešas vidusskolas, divas valsts ģimnāzijas, kā arī viena speciālā izglītības iestāde – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs. Vispārizglītojošās skolās mācās 6426 izglītojamie.

Valmieras novadā ir 16 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta astoņās vispārizglītojošās izglītības iestādēs un vienā speciālā izglītības iestādē, kas īsteno arī pirmsskolas izglītības programmu. Pirmsskolā ir 2862 izglītojamie.

Papildus tam Valmieras novadā darbojas divas privātās izglītības iestādes, kurās mācās 171 bērns pirmsskolā un 290 izglītojamie vispārējā izglītībā. 

Valmieras novada bērni un jaunieši var pilnveidot prasmes un attīstīt talantus mūzikā, mākslā un sportā, kādā no 10 profesionālās izglītības iestādēm. Kopējais izglītojamo skaits šajās iestādēs ir 2864. 

IZM pakļautībā ir Valmieras tehnikums, kurā mācās 646 audzēkņi. 

Augstāko izglītību Valmieras novadā nodrošina Vidzemes Augstskola, kurā ir 700 studenti un tā piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs. 

Izglītības pakalpojuma nodrošināšanā pašvaldība 2023. gadā iegulda 43,9 % jeb 51,8 milj. EUR no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Pirms 2023./2024. mācību gada sākuma izglītības iestādēs veikti labiekārtošanas darbi. Lai izglītojamos motivētu augstiem sasniegumiem un novērtētu ieguldīto darbu, Valmieras novada pašvaldība 4. – 12. klašu izglītojamiem par teicamām sekmēm mācībās divas reizes gadā piešķir naudas balvas, arī par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un par sasniegumiem interešu izglītībā tiek pasniegts pašvaldības apbalvojums. Lai pateiktos pedagogiem par nenovērtējamo darbu bērnu un jauniešu izglītošanā, katru gadu tiek pasniegti apbalvojumi “Balva izglītībā”, savukārt, lai veicinātu jauno speciālistu piesaisti un nodrošinātu pašvaldības izglītības iestāžu sekmīgu darbību, Valmieras novada pašvaldība piešķir stipendijas pedagoģijas studentiem, kuri pēc studiju pabeigšanas plāno strādāt Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Pašvaldība, sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, nodrošina pedagogu dalību Līderības attīstības programmā (darba vidē balstītā pieejā). Šobrīd Valmieras novada Izglītības pārvalde strādā pie Valmieras novada Izglītības stratēģijas izstrādes, lai iezīmētu izglītības nozares attīstību novadā līdz 2029. gadam. Stratēģiju plānots pabeigt 2024. gada sākumā.