Pārbaudīta peldūdens kvalitāte Gaujā Valmierā

Lai pārbaudītu, vai Valmierā Gaujā ir atbilstoša peldūdens kvalitāte, Gaujas ūdens paraugiem tika veiktas zarnu nūjiņu (Escherichia coli) un zaru enterokoku analīzes. Paraugus atbilstoši Valmieras novada pašvaldības pasūtījumam paņēma 22.jūlijā divās vietās Gaujā Valmierā – pie Vanšu tilta Pārgaujas pusē, kā arī Daliņu pludmalē. Paraugus testēja pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijā. Abu ūdens paraugu kvalitāte atbilst peldvietu ūdens kvalitātes prasībām. Šādā ūdenī peldēties ir atļauts.

Peldūdeņu mikrobioloģiskā kvalitāte ir galvenais faktors, kas var ietekmēt veselību peldoties. Peldūdeņu mikrobioloģisko kvalitāti galvenokārt raksturo fekālā piesārņojuma indikatororganismi Escherichia coli un zarnu enterokoki. Ja tās tiek konstatētas lielā skaitā, iespējams ūdens fekālais piesārņojums. Tas var saturēt dažādas patogēnās baktērijas, dēļ kurām ir lielāks risks saslimt ar kādu no ādas, gļotādas vai kuņģa – zarnu trakta infekcijām.

Gaujas mainīgās gultnes dēļ tās pludmalēs Valmierā nav ierīkotas oficiālas un drošas peldvietas, kurās būtu nodrošināta regulāra ūdens kvalitātes kontrole un atpūtnieku drošības uzraudzība. Gaujā kopumā ir nebūtiska izkliedētā piesārņojuma slodze, taču, sākot no Abula ietekas, Gauja Valmierā ir ar būtisku punktveida piesārņojuma slodzi.