Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektori apstiprināta Evija Voitkāne

Ceturtdien, 8.jūlijā, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores amatā vienbalsīgi ievēlēja līdzšinējo Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektori Eviju Voitkāni.

“Paldies Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Baikam un maniem kolēģiem, ar kuriem bijis gods būt daļai no Valmieras pilsētas pašvaldības plašās darbinieku saimes kopš 2004.gada. Esmu pārliecināta, ka arī Valmieras novada pašvaldībā izveidosim profesionālu komandu, kura īstenos deputātu lēmumus novada izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai. Esmu gatava vadīt šo komandu. Pateicos par izrādīto uzticību, doto uzticības mandātu,” pateicās Evija Voitkāne, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektore.

Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldībā darbu sāka 2004.gadā Finanšu dienestā. No 2010.gada veica finanšu direktores vietnieces amata pienākumus. No 2013.gada bijusi izpilddirektora vietniece. 2015.gada 30.jūlijā ievēlēta par Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektori.

Kandidatūru vērtēja īpaši šim mērķim izveidota komisija.

Jāpiemin, ka Valmieras novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē 1.jūlijā deputāti apstiprināja Valmieras novada pašvaldības nolikumu. Saistošie noteikumi nosaka Valmieras novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Nolikums, kā arī struktūrshēma skatāmi šeit.