Apstiprināts Valmieras novada pašvaldības nolikums

1.jūlija Valmieras novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē apstiprināts Valmieras novada pašvaldības nolikums. Saistošie noteikumi nosaka Valmieras novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2.jūlijā, kad tie tiks publicēti Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv.

Valmieras novada pašvaldības nolikums

Pielikums – struktūrshēma