Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā no 1. maija līdz 15. jūnijam

Makšķernieki Burtnieka ezerā

Trešdien, 1. maijā, Burtniekā sāksies līdaku spiningošanas sezona, kas turpināsies līdz pat ledus uzsalšanai. Sezonu uzsākot, Valmieras novada pašvaldība atgādina, ka makšķerēšana Burtniekā iespējama tikai ar licenci, kā arī līdz 15. jūnijam jāievēro zivju resursu aizsardzības nosacījumi.

Būtiskākie ierobežojumi laika periodā no 1. maija līdz 15. jūnijam, makšķerējot Burtniekā:

  • No 1. maija līdz 31. maijam makšķerniekiem iespējams iegādāties tikai maija mēneša vienas diennakts licenci makšķerēšanai no laivas Burtnieka ezerā (6 eiro); Nepieciešams iegādāties arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti, kā arī līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments;
  • No 1. maija Burtniekā drīkst lomā paturēt līdz 3 līdakām, bet zandartiem līdz 31. maijam (ieskaitot) ir noteikts liegums. Paturamās līdakas minimālais garums ir 50 cm, bet tikai viena līdaka var pārsniegt 75 cm garumu;
  • Tāpat no 1. maija līdz 15. jūnijam visu veidu licenču īpašniekiem aizliegts velcēt no laivas, kas aprīkota ar iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru;
  • Zivju nārsta periodā, no 1. maija līdz 15. jūnijam, makšķerēšanas aizlieguma vietas: Ezerpriežu akmeņi, Briedes paugurs, Bauņu muižas sēris, Rūjas sēris un Kūkuris (dabā norobežotas ar oranžas krāsas bojām);
  • Maijā aizliegtas plēsīgo zivju makšķerēšanas sacensības, bet balto zivju (raudas, plauži, pliči, vīķes, ķīši, ruduļi, līņi, karpas un karūsas) makšķerēšanas sacensību norise netiek ierobežota. Makšķerēšanas sacensību norise saskaņojama ar pašvaldību.

Licences makšķerēšanai Burtnieka ezerā iespējams iegādāties tikai elektroniski tīmekļvietnē Mana Cope. Visu veidu licenču īpašniekiem obligāti jāiesniedz loma pārskats piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskatu iesniedz arī gadījumos, ja loms nav gūts vai nav paturēts, vai makšķerēšanas licence nav izmantota. Par lomu atskaites neiesniegšanu pašvaldībai ir pienākums informēt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Maija sākumā pie laivu ielaišanas vietām ezera krastā vērojama lielāka noslodze, tāpēc aicinām makšķerniekus ievērot noteiktās ierobežojumu zīmes, lai laivas ērti varētu ielaist ezerā arī citi! Bez saskaņojuma savas laivas Burtnieku centra laivu kanālā un Matīšu kanālā var novietot līdz vienai diennaktij, atstājot tajā informāciju par laiku, kad tā novietota, un savu kontaktinformāciju. Lai laivu novietotu uz ilgāku laika posmu, nepieciešams iesniegt Valmieras novada pašvaldībā iesniegumu.

Iesniegums peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa pastāvīgai novietošanai Burtnieka ezera publiskajā atpūtas zonā

Līdz ar vasaras makšķerēšanas un aktīvā tūrisma sezonas sākumu atgādinām arī uzņēmējiem, ka kuģošanas līdzekļiem un peldlīdzekļiem, kas tiek izmantoti jebkāda veida saimnieciskās darbības veikšanai, ezeru kuģošanai atļauts izmantot, saņemot Valmieras novada pašvaldības saskaņojumu.

Iesniegums saimnieciskās darbības saskaņošanai Burtnieka ezerā

Par satiksmes negadījumiem uz ūdens vai citām situācijām jāziņo, zvanot pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 vai Valmieras novada pašvaldības policijas operatīvās informācijas centra numuru 8484.

Noderīga informācija:

Licencētā makšķerēšana Burtnieka ezerā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto Valmieras novada pašvaldības nolikumu “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā“.

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 56 “Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”.

Fotogrāfijas autors: Guntars Krūmiņš