Paziņojums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Paziņojums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 16.06.2023. saistošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Paziņojums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 16.06.2023. saistošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Lokālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas ir šo saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, pieejami Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

 

Plašāka informācija ŠEIT.