Noteikti atsevišķi mājsaimniecību tipi, kam mājokļa pabalsta aprēķināšanai piemēro augstāku garantētā minimālā ienākuma slieksni

No 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam ir spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kuros noteikts, ka atsevišķiem mājsaimniecību tipiem, kas pretendē mājokļa pabalstam, tiek piemērots  augstāks koeficients garantētā minimālā ienākuma slieksnim:

  • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5;
  • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Valstī noteiktais gantētais minimālais ienākumu līmenis mājsaimniecības pirmajai personai ir 109 eiro, bet katrai nākamai personai 76 eiro.

Aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru, tiek ņemti vērā izdevumi (atbilstoši normatīvajos aktos par mājokļa pabalsta piešķiršanu un aprēķināšanu noteiktajām normām) ne tikai par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām), bet arī par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģijas, ūdens, dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), bet arī izdevumi par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, kā arī izdevumi par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Lai saņemtu plašāku informāciju, aicinām iedzīvotājus personīgi vērsties Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas vietās, rakstīt uz e-pastu vai zvanīt pa tālr. 64207140. Sociālo lietu pārvaldes kontaktinformācija pieejama šeit.

Plašāk par sociālo palīdzību Valmieras novada iedzīvotājiem lasiet šeit.

Informācijas sagatavošanā izmantota LV portāla publikācija. Lasīt visu LV portālā.