Pagarināts publiskās apspriešanas termiņš lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā

lokālplānojuma grozījumi Rūjienā

06.02.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka tehnisku iemeslu dēļ tiek pagarināts lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, publiskās apspriešanas termiņš līdz 02.03.2023., atkārtota publiskās apspriešanas sanāksme tiks rīkota 17.02.2023. plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā.
Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/xzz-nkkv-ypb