Organizācijām iespējams pieteikties “DiscoverEU” iekļaušanas projektu vebināram

Organizācijām iespējams pieteikties “DiscoverEU iekļaušanas projektu” vebināram

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas piedalīties vebinārā par DiscoverEU iekļaušanas projektiem, kas norisināsies 15. septembrī no plkst. 11.00 līdz 13.00.

Pasākuma laikā organizāciju pārstāvji varēs uzzināt, kā ar DiscoverEU iekļaušanas projekta finansējuma atbalstu organizācijas var nodrošināt iespēju jauniešiem ar ierobežotām iespējām doties izglītojošā ceļojumā pa Eiropu.

DiscoverEU iekļaušanas projekta mērķis ir dot iespēju 18 gadus veciem jauniešiem ar ierobežotām iespējām ar sev zināmas organizācijas atbalstu doties ceļojumā ar vilcienu pa Eiropu, lai:

  • izzinātu Eiropu;
  • gūtu piederības sajūtu Eiropas Savienībai;
  • stiprinātu sadarbību un starpkultūru dialogu starp jauniešiem;
  • iegūtu vērtīgas zināšanas, prasmes un pieredzi;
  • atklātu Eiropas piedāvātās iespējas jauniešu turpmākai dzīvei un izglītībai;
  • iedvesmotu izvēlēties ilgtspējīgu ceļošanu un veicināt vides apziņu kopumā.

Vebinārā aicinātas piedalīties: bezpeļņas organizācijas, apvienības, NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiskās struktūras, sociālie uzņēmumi, neformālās jauniešu grupas, kas ikdienā veic darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Vebināra pirmajā daļā organizācijām būs iespēja uzzināt par jauno DiscoverEU iekļaušanas projektu būtību un to četru posmu – plānošanas, sagatavošanās, īstenošanas un pēcpasākumu galvenās nianses.

Vebināra otrajā daļā organizācijām būs pieejams mentora atbalsts un konsultācijas, lai veiksmīgi sagatavotu projektu pieteikumus.

Pieteikšanās mācībām līdz 14. septembrim, aizpildot pieteikšanās anketu. Plašāka informācija pieejama Eiropas Komisijas (EK) tīmekļa vietnē.

Kas ir “DiscoverEU”?

Eiropas Savienības iniciatīva, kas ik gadu pilngadību sasniegušiem Eiropas jauniešiem sniedz iespēju bez maksas apceļot Eiropu, palīdzot izprast Eiropas daudzveidību, iepazīt Eiropas kultūras bagātību un iegūt jaunus draugus.

Kas ir “DiscoverEU” iekļaušanas projekts?

“DiscoverEU” iekļaušanas projektu mērķis ir uzlabot iekļaušanas dimensiju, ļaujot jauniešiem ar ierobežotām iespējām* izmantot tādas pašas iespējas kā viņu vienaudžiem. Atšķirībā no “DiscoverEU” vispārējās pieteikšanās kārtas, iekļaušanas projekts sniedz plašāku atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām sagatavošanās un ceļojuma laikā.

*Tādi, kas saskaras ar šķēršļiem, kuri liedz viņiem efektīvi izmantot programmā paredzētās iespējas ekonomisku, sociālu, kultūras, ģeogrāfisku vai ar veselību saistītu iemeslu, migrantu izcelsmes vai tādu iemeslu dēļ kā, piemēram, invaliditāte un ar izglītības ieguvi saistītas grūtības, vai jebkādu citu iemeslu dēļ, tostarp to Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā minēto iemeslu dēļ, kuri var būt diskriminācijas pamatā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar:
Madaru Kālbergu (ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte “DiscoverEU iekļaušanas projekti”), 67251181,