Novērtēts Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas digitālais briedums

Novērtēts Strenču PNS digitālais briedums

VSIA Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca (arī – Slimnīca) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Digitālais akselerators” un tās Vidzemes kontaktpunktu –  biedrību “Valmieras Attīstības aģentūra” novērtējusi Slimnīcas digitālā brieduma līmeni, izmantojot Eiropas Digitālās inovācijas centra izstrādāto digitālā brieduma testu. Slimnīca ir sasniegusi 64% digitālā brieduma līmeni, kas norāda uz vidēju digitālo briedumu un apliecina, ka Slimnīca ir ieviesusi dažādas digitālās tehnoloģijas un procesus, taču joprojām pastāv ievērojamas iespējas turpmākai digitalizācijai un automatizācijai.

Slimnīcas digitālais briedums noteikts, izvērtējot organizācijas veikumu sešās dimensijās:

  1. Digitālā biznesa stratēģijas rādītājs
  2. Digitālā gatavība
  3. Antropocentriskā digitalizācija
  4. Datu drošības rādītājs
  5. Automatizācijas un mākslīgā intelekta (AI) izmantošanas rādītājs
  6. Zaļā digitalizācija ar rādītāju

Papildus digitālā brieduma testa rezultātu novērtējumam, Slimnīca  saņēmusi ekspertu sagatavotu “Digitālās attīstības ceļa karti”. Tajā ietverti 3 galvenie virzieni tuvāko soļu veikšanai digitalizācijas transformācijā: (1) digitālās stratēģijas izstrāde, (2) telemedicīnas attīstība pakalpojumu grozā un (3) mājaslapas pilnveidošana ar digitālās pieejamības elementu iekļaušanu.

Slimnīcas projektu vadītāja Ilona Rāviete: “Digitālā brieduma novērtējuma katra dimensija, manuprāt, sakrīt ar stipro un vājo digitalizācijas aspektu situāciju Slimnīcā, piemēram, mākslīgā intelekta izmantošanā esam ceļa sākumā, turpretim iekšējo procesu  un resursu pārvaldībā digitālas sistēmas, programmas un e-platformas ir jau ierasta prakse. Ņemot vērā straujo digitalizācijas izvērsumu, ir vērtīgi apzināties savas pozīcijas – riskus, vājās puses un iespējas, lai mērķtiecīgi attīstītos šajā jomā”.

Valmieras Attīstības aģentūras digitalizācijas projektu vadītāja Ilze Ulmane: “VSIA Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca sadarbībā ar Latvijas Digitālo akseleratoru un EDIC Vidzemes kontaktpunktu ir veiksmīgi novērtējusi savu digitālo briedumu, uzrādot 64% digitalizācijas līmeni. Tas apliecina, ka Slimnīca ir integrējusi modernas tehnoloģijas un procesus, bet joprojām priekšā ir daudz izaicinājumu un iespēju pilnveidoties. Šis vērtējums ir solis tuvāk efektīvākai un inovatīvākai pacientu aprūpei.”

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002. Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Rāviete, VSIA Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcas projektu vadītāja

Ilze Ulmane, Valmieras Attīstības aģentūras digitalizācijas projektu vadītāja