Noslēdzas skolēnu vasaras nodarbinātības programma

Skolēnu nodarbinātība

Šajā vasarā, no jūnija līdz augustam, skolēnu vasaras nodarbinātības programmā, ko organizē gan Valmieras novada pašvaldība, gan Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), iesaistījās 504 skolēni vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā un kuri mācās Valmieras novada pamata, vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

Valmieras novada pašvaldības īstenotajā un finansētajā programmā kopumā iesaistījās 357 skolēni vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri tika nodarbināti 15 darba dienas vienā no piedāvātajiem četriem periodiem no 1. jūnija līdz 25. augustam. NVA īstenotajā un finansētajā programmā sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību kopumā iesaistījās 147 skolēni vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri strādāja vienu no vasaras mēnešiem.

Šogad skolēniem darba vietas nodrošināja 71 Valmieras novada pašvaldības iestāde un 22 uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas. Skolēniem tika nodrošināta iespēja gūt vērtīgas darba prasmes, strādājot tādās Valmieras novada pašvaldības iestādēs, kā, piemēram, pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, bibliotēkās, Valmieras muzejā, apvienību pārvaldēs, kultūras namos, jauniešu centros u.c. Skolēni darbojās arī vairākos Valmieras novada uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās, piemēram, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””, SIA VALPRO, SIA “Mazais Ansis”, Vidzemes Augstskola, Valmieras tehnikums, nodibinājums “Valmieras atbalsta fonds” u.c.

Skolēni tika nodarbināti tādos amatos kā palīgstrādnieks, pedagoga palīgs, pārdevējs, dārznieks, bibliotekāra palīgs, kultūras darba speciālista asistents, jaunatnes darbinieka palīgs, viesmīlis, gadījuma darba strādnieks, apkopējs, arhivāra palīgs, sporta pasākumu organizatora palīgs, lietveža palīgs u.c.

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmā gūtā darba pieredze skolēniem deva ieskatu profesionālajā dzīvē, veicinot jauniešos atbildības un pienākumu izjūtu, savu spēju un iemaņu apzināšanu turpmākajā karjeras izvēlē. Vasaras darbs ir nenovērtējama pieredze, ko katru gadu vēlas izmantot daudzi jaunieši, lai ne tikai saturīgi pavadītu brīvlaiku un nopelnītu savu pirmo algu, bet arī tāpēc, lai iegūtu kaut ko vērtīgu sev – pieredzi un zināšanas turpmākajai dzīvei,

Ieva Vērzemniece, Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos.

Bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem strādāja četras stundas dienā (20 h nedēļā), jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem strādāja septiņas stundas dienā (35 h nedēļā), savukārt jaunieši vecumā no 18 gadiem strādāja astoņas stundas dienā (40 h nedēļā).

Valmieras tehnikums katrā no periodiem nodarbināja vienu skolēnu, kopumā vasaras periodā tie bija četri skolēni.

Valmieras tehnikums ir apmierināts ar skolēnu paveikto. Pārsvarā tie bija saimnieciskie darbi skolā un tai apkārtējā teritorijā – puķu laistīšana, līmētas drošības lentes, piekrāsošanas darbi, tehniskais atbalsts Valmieras pilsētas svētku gājienā,

Skaidrīte Čukule, Valmieras tehnikuma saimniecības vadītāja.

Vidzemes Augstskola pateicas par iespēju piedalīties skolēnu vasaras nodarbinātības programmā. Augstskolā tika nodarbināti seši skolēni – trīs lietveža palīgi, trīs apkopēji. Skolēni ir motivēti, ieinteresēti un darbīgi. Daļa pie mums strādā atkārtoti, tāpēc saņemam atbalstu kā no stabila un zinoša darbinieka. Priecāsimies par iespēju iesaistīties skolēnu vasaras nodarbinātības programmā arī turpmāk!

Agrita Šomase, Vidzemes Augstskolas juriste – personāla speciāliste.

SIA “Vidzemes slimnīca” šogad tika nodarbināti 18 skolēni.

Ir trīs galvenie virzieni, kuros nodarbinām skolēnus: darbs arhīvā ar dokumentu sistematizēšanu, kārtošanu un datu ievadi; palīgdarbi virtuvē, dārzeņu pirmapstrāde, darbs jaunajā kafejnīcā, ēdienu sadale pacientiem; āra teritorijas uzkopšana – puķu dobju un taciņu ravēšana. Esam gandarīti par skolēnu paveikto darbu, viņi ir disciplinēti, strādīgi un darbus izpilda rūpīgi. Ir skolēni, kuri pie mums strādā jau atkārtoti, varētu teikt, ka izveidojusies darba kultūra, mēs zinām, kādu rezultātu varam sagaidīt. SIA “Vidzemes slimnīca” skolēnu vasaras nodarbinātības programmā ir ilggadējas sadarbības partneris un labprāt iesaistīsies arī turpmāk,

Sanita Kandele, SIA “Vidzemes slimnīca” personāla vadības daļas vadītāja.

Rūjienas vidusskolā vasaras laikā nodarbinājām trīs skolēnus no mūsu skolas. Pārsvarā viņi iesaistījās skolas teritorijas sakopšanas darbos – tīrīja ielas, celiņus, apkopa puķu dobes – ravēja un laistīja, apgrieza krūmus, krāsoja soliņus, sētu un veica citus saimnieciskus darbus. Skolēni bija aktīvi, strādīgi un apķērīgi, uzticēto paveica pēc labākās sirdsapziņas,

Ilze Rakecka, Rūjienas vidusskolas direktores vietniece saimnieciskajā darbā.

Jāņa Daliņa stadions skolēnu vasaras nodarbinātībā iesaistījās pirmo reizi, pieredze ir ļoti pozitīva, tāpēc nākamajā gadā apsveram iespēju nodarbināt lielāku skaitu skolēnu. Jāņa Daliņa stadiona viesnīcā “Stadium Hotel” skolēni palīdzēja uzkopšanas darbiniekiem ar dažādiem uzkopšanas darbiem. Skolēni palīdzēja arī stadiona teritorijas saimniecisko un tehnisko darbu veicējiem,

Megija Stalberga, Jāņa Daliņa stadiona vadītāja.

Šovasar ar prieku savā komandā uzņēmām 35 Valmieras un apkārtnes jauniešus. Jaunieši iesaistījās gan produktu ražošanā – kannu aksesuāru montāža un iepakošana, korpusu ražošanas palīgdarbi u.c., gan veica dažādus saimnieciskus darbus – krāsošanas, tīrīšanas un teritorijas labiekārtošanas darbi u.c. Esam priecīgi, ka visi jaunieši bijuši ļoti atbildīgi darba laika un darba kārtības noteikumu ievērošanā. Ļoti dažāda bija jauniešu motivācija – gan tik jaudīgi, kurus ceram sastapt arī nākamvasar, gan tādi jaunieši, kurus nācās vairāk mudināt darīt – izpratne par darbu un tā kvalitāti mēdza atšķirties. Priecājamies par papildu darba rokām, kā arī jūtamies gandarīti, ka varam iesaistīties jauniešu izpratnes veidošanā par darbu, darba kultūru un uzņēmumu. Ceram, ka esam iedvesmojuši jauniešus sākt domāt arī par savu nākotnes profesiju un izglītības nozīmīgumu,

Zane Krūmiņa, SIA VALPRO mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste.

Par skolēnu nodarbinātiības programmu ZAAO lasiet ŠEIT.

Par skolēnu nodarbinātiību programmu VSIA “Strenču PNS” lasiet ŠEIT.

Valmieras novada pašvaldība pateicas nodarbinātības programmā iesaistītajiem skolēniem, kuri čakli veica darba pienākumus! Pateicamies arī darba devējiem par atsaucību, atvērtību un uzticēšanos, ievadot skolēnus pirmajās darba gaitās!