Noskaidroti līdzdalības budžeta konkursa uzvarētāji

paziņojums

Līdzdalības budžeta projektu ideju konkurss ir noslēdzies un, saskaitot iedzīvotāju balsojuma rezultātus – projektu vērtēšanas komisija ir nolēmusi finansējumu piešķirt diviem publiskajā balsojumā vislielāko balsu skaitu ieguvušajiem projektiem – “Lapene Mazsalacā” un “Āra vingrošanas zona Endzelē”. Šos projektus īstenos pašvaldība, sadarbojoties ar iesniedzēju grupām.

Vislielāko balsu skaitu ieguvusī projekta iniciatīva “Lapene Mazsalacā” (projekta idejas nosaukums pieteikumā: “Filozofu lapene”) paredz mazsalaciešiem un pilsētas viesiem brīvi pieejamas un daļēji labiekārtotas lapenes uzstādīšanu, kurā varētu uzkavēties, saturīgi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku. Zanes Bergas pārstāvētā iesniedzēju grupa iecerējusi, ka lapeni būtu nepieciešams aprīkot arī ar elektrības pieslēgumu un koka mēbelēm. Āra lapenē varētu tikt rīkoti nelieli tematiski pasākumi, piemēram, stāstnieku pēcpusdienas, domrades vai radošās darbnīcas. Lapenes atrašanās vieta iecerēta netālu no Mazsalacas bibliotēkas, tādējādi lapene varētu tikt izmantota arī kā āra lasītava ar iespēju pieslēgties bibliotēkas bezvadu interneta tīklam.

Otru lielāko balsu skaitu saņēmušajā projektā “Āra vingrošanas zona Endzelē” (projekta idejas nosaukums pieteikumā: “Āra trenažieri Endzeles muižas sporta laukumā”) plānota dažādām vecuma grupām, tai skaitā jauniešiem un senioriem, piemērotu āra trenažieru uzstādīšana Endzeles ciemā. Ivetas Auniņas pārstāvētā iesniedzēju grupa paredz, tas varētu veicināt vietējo iedzīvotāju aktivitātes svaigā gaisā un sakārtotas vides veidošanos Jeru pagastā.

Balsojums par nozīmīgākajām līdzdalības budžeta projektu idejām tika organizēts elektroniski Valmieras novada pašvaldības oficiālās tīmekļa vietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Līdzdalības budžets”, kā arī papīra formātā, izgriežot no pašvaldības informatīvā izdevuma aizpildītas speciālās balsojuma lapas un iesniedzot Valmieras novada pašvaldības bibliotēkās vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros. Katrs balsojums bija par divām projektu idejām.

Priecājamies, ka iedzīvotāji bija aktīvi un atbalstīja savu līdzcilvēku veidotos projektus aktīvi balsojot, par ko liecina lielais saņemto balsu skaits. Saskaitot elektroniskā un papīra formāta balsojuma rezultātus kopā, tie sakārtojas šādā secībā:

1.     Lapene Mazsalacā – 563 balsis;
2.     Āra vingrošanas zona Endzelē – 413 balsis;
3.     Lapene Jāņparkā – 376 balsis;
4.     Kokmuižas vēsturiskā dīķa gājēju laipas izveide Kocēnos – 338 balsis;
5.     Dzeramā ūdens brīvkrāns Valmiermuižā – 271 balss.