No 1. novembra mainīsies Valmieras novada pašvaldības kasu darba laiks

Lai efektīvi izmantotu esošo klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas tīklu Valmieras novadā, kā arī izvērtējot līdzšinējo kasu noslodzi un tajās veikto darījumu skaitu, Valmieras novada pašvaldība ir apstiprinājusi jaunu kasu darba laiku.

Pirms administratīvi teritoriālās reformas kasu tīkls novadā ir bijis atšķirīgs, atsevišķas pašvaldības jau vairākus gadus pirms apvienošanās bija pieņēmušas lēmumu pārtraukt skaidras naudas norēķinus un aicināja iedzīvotājus pāriet uz pašvaldības rēķinu apmaksu elektroniskā formātā. Arī Valmieras novada pašvaldības mērķis ir samazināt skaidras naudas apriti un paplašināt bezskaidras naudas norēķinu iespējas.

Salīdzinot datus par veikto darījumu skaitu un kopējo summu pašvaldības kasēs septembrī, secināms, ka kopumā veikti 1200 darījumi, no tiem lielākais īpatsvars ir Sedas pilsētas kasē – 460 darījumi, otrs lielākais darījumu skaits ir Kocēnu ciema kasē – 120, savukārt Zilākalna ciema kasē – 103. Pārējās kasēs mēnesī veikto darījumu skaits ir zem 100, atsevišķās kasēs mazāk par 30, kas liecina par kasu zemo noslodzi.

Kasu darba laika izmaiņas radīs iespēju samazināt pārvaldes uzturēšanas izmaksas, lietderīgi un efektīvi izmantot pašvaldības finanšu resursus un ietaupītos līdzekļus novirzīt pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai.

Rēķinu apmaksu iedzīvotāji var veikt:

 • internetbankā. Ja iedzīvotājiem mājās nav pieejams dators vai interneta pieslēgums, tie bez maksas pieejami klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās (klātienes apmeklējumiem slēgtas līdz 15.11.2021.). Klientu apkalpošanas speciālisti un bibliotekāri iedzīvotājiem sniegs praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, palīdzēs veikt maksājumus par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nodokļiem un nodevām;
 • kasēs Kocēnos, Vaidavā, Zilākalnā, Mazsalacā, Brenguļos, Mūrmuižā, Trikātā, Strenčos un Sedā (skatīt jaunos darba laikus);
 • bibliotēkās (klātienes apmeklējumiem slēgtas līdz 15.11.2021.), kur pieejami datori ar interneta pieslēgumu rēķinu apmaksai elektroniski, tāpat iespējams veikt pašvaldības rēķinu apmaksu ar skaidru naudu un drīzumā bibliotēkās Burtniekos, Ramatā, Sēļos, Rubenē, Dikļos, Bērzainē un Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā būs pieejami POS termināli, lai norēķinātos ar maksājumu karti, par ko informēsim atsevišķi;
 • Latvijas Pasta nodaļās, kur Valmieras novada pašvaldības rēķinu apmaksai tiek piemērota samazināta komisijas maksa 0,90 eiro apmērā par maksājumu;
 • Maxima veikalu kasēs pašlaik iespējams apmaksāt nodokli par Valmierā esošu nekustamo īpašumu, nākamajā gadā šo pakalpojumu plānots paplašināt, paredzot iespēju apmaksāt nodokli par nekustamajiem īpašumiem Valmieras novadā. Katra rēķina apmaksas komisija: 0,50 eiro.

Ņemot vērā pašlaik valstī spēkā esošo ārkārtējo situāciju, kuras laikā bibliotēkas ir slēgtas klātienes apmeklējumiem, aicinām iedzīvotājus rēķinu apmaksu veikt elektroniski, tuvākajā kasē vai Latvijas Pasta nodaļā.

Kasu darba laiks no 2021. gada 1. novembra līdz 31. decembrim:

 • Kocēnu kase (Alejas iela 8, Kocēni): pirmdienās plkst. 8.00-18.00, ceturtdienās plkst. 8.00-17.00;
 • Vaidavas kase (Skolas iela 1, Vaidava): trešdienās plkst. 8.00-17.00;
 • Zilākalna kase (Imanta iela 7, Zilaiskalns): otrdienās plkst. 8.00-17.00, piektdienās plkst. 8.00-16.00;
 • Mazsalacas kase (Pērnavas iela 4, Mazsalaca): pirmdienās plkst. 9.00-18.00, trešdienās 8.00-17.00, piektdienās 8.00-12.00;
 • Brenguļu kase (“Kaimiņi”, Brenguļi): otrdienās plkst. 8.00-12.00, ceturtdienās 12.00-17.00;
 • Mūrmuižas kase (“Pagastmāja”, Mūrmuiža): otrdienās plkst. 13.00-17.00, piektdienās plkst. 8.00-12.00;
 • Trikātas kase (Nākotnes iela 3, Trikāta): pirmdienās plkst. 8.00-18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai plkst. 8.00-17.00, piektdienās 8.00-16.00;
 • Strenču kase (Rīgas iela 7, Strenči): otrdienās plkst. 8.00-17.00;
 • Sedas kase (Skolas laukums 1, Seda): pirmdienās plkst. 8.00-18.00, trešdienās plkst. 8.00-17.00, piektdienās plkst. 8.00-16.00.
 • Plāņu (Izbraukuma) kase:
  • Plāņi (Skolas iela 2, Plāņu pagasts): mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā plkst. 8.00-17.00;
  • Jaunklidzis (“Saieta Nams”, Plāņu pagasts): mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 11.00-13.00;
  • Jērcēni (“Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts): mēneša pirmajā ceturtdienā plkst. 8.00-17.00.

Tuvojoties gada beigām, pašvaldība veiks kasu darbības un noslodzes atkārtotu izvērtējumu, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, kuru kontaktinformācija pieejama šeit, vai bibliotēkām, kontaktinformācija šeit.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv, bezmaksas informatīvajā izdevumā, apvienību pārvalžu ēkās, bibliotēkās un sociālo tīklu profilos Facebook, Twitter.