Naukšēnu apvienībā veiksmīgi īstenotas iedzīvotāju idejas par vides uzlabojumiem

Valmieras novada Naukšēnu apvienībā veiksmīgi realizētas četras iedzīvotāju idejas, kas uzvarēja konkursā “Mēs savam novadam”. Iniciatīva vides uzlabojumu veikšanai, saņēma 500 eiro lielu atbalstu.

Projektu konkursā atbalstīta Ķoņu pagasta Eriņu ciema dzīvojamās mājas “Bangas” iedzīvotāju ideja par atpūtas vietas ierīkošanu pie Eriņu dīķa. Atpūtas vieta aprīkota ar koka galdu un soliem.

Atbalstīta dzīvojamās mājas “Egles” Naukšēnos iedzīvotāju iecere par betona apmaļu uzstādīšanu un iebraucamā ceļa uzlabošanu. Konkursā iegūtais finansējums ir tikai daļa no kopējām izmaksām, kas bija nepieciešamas šīs idejas realizēšanai.

 Trešā konkursa ideja irNaukšēnu vidusskolas skolēnu parlamenta iecere atjaunot autobusu pieturu Naukšēnu centrā. Pieturu „Naukšēni” rotā pieneņu pūku un lapu zīmējums.

Ņemot vērā, ka skolēnu parlamenta idejas realizēšanai nebija nepieciešama visa summa – 500 eiro, tad daļēji varēja atbalstīt vēl  vienu ideju. Naukšēnos daudzdzīvokļu mājas “Ievkalni” iedzīvotāji par konkursā iegūtajiem līdzekļiem varēja uzlabot iebraucamo ceļu.

Paldies par iesniegtajām idejām konkursā „Mēs savam novadam” un ideju īstenošanu!

Atpūtas vieta pie Eriņu dīķa
Dzīvojamās mājas “Egles” pagalms Naukšēnos
Autobusu pietura “Naukšēni”
Daudzdzīvokļu mājas “Ievkalni” iebraucamais ceļš