Mežistrādes darbu laikā aicina atbildīgi izmantot pašvaldības autoceļus

krautuve

Aizvadītajos mēnešos arvien aktīvāk mežu izstrādātājiem nepieciešams izvest kokmateriālus un ceļu malās tiek veidotas kokmateriālu krautuves. Valmieras novada pašvaldība atgādina mežizstrādātājiem to, ka jebkura krautuve, kas atrodas pašvaldības ceļa nodalījuma joslā, ir jāsaskaņo pašvaldībā.

Veicot darbus uz Valmieras novada pašvaldības ceļa un tā nodalījuma joslā, jāievēro:

Pirms kokmateriālu krautuves ierīkošanas, darbu veicējam vai zemes vienības (meža) īpašniekam jāslēdz vienošanās ar Valmieras novada pašvaldības attiecīgo apvienības pārvaldi. Lai noslēgtu vienošanos, vismaz 20 dienas pirms darbu uzsākšanas Valmieras novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums darbu veikšanai.

Pēc darbu pabeigšanas attiecīgā apvienības pārvalde sagatavo un izsniedz aktu, ar ko nodot Valmieras novada pašvaldībai sakārtotu autoceļu un autoceļa zemes nodalījuma joslu.

Lai saglabātu pašvaldības ceļus braucamus iedzīvotājiem, informējam, ka Valmieras novada pašvaldība, atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem (pavasarī un rudenī), nosaka smagā autotransporta, ar kopējo masu virs 7 vai 10 tonnām (ja konkrētam ceļam nav noteikts cits masas ierobežojums), kustības ierobežojuma zīmes. Būtiski, lai šos transportlīdzekļu masas ierobežojumus ievērotu kravu pārvadātāji, jo pietiek izbraukt tikai vienai kravas automašīnai, lai ceļu sabojātu tā, ka arī vasaras sezonā tas būs grūti izbraucams, kā arī to labošana prasīs krietni lielākus materiālos ieguldījumus. Aktuālā informācija par smagā autotransporta kustības ierobežojuma zīmēm uz Valmieras novada pašvaldības autoceļiem 2024. gada pavasarī pieejama ŠEIT.

Noteikumu ievērošanu kontrolē pašvaldības apvienību pārvalžu darbinieki un pašvaldības policija. Ceļu satiksmes likuma 82. pantā fiziskām un juridiskām personām tiek noteikta atbildība ne tikai par ceļa zīmju patvaļīgu noņemšanu, uzstādīšanu, aizklāšanu vai pārvietošanu, bet arī par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, tostarp ceļu zemes nodalījuma joslas uzaršanu.

Iesniegums ar pielikumiem saistībā ar ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību, veicot mežizstrādes darbus

Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu kontaktinformācija