Mazsalacas vidusskolas pedagogi Erasmus+ projekta”Zaļā klase” ietvaros piedalās apmācībās Spānijā

Mazsalacas vidusskolas Erasmus+ projektā “Zaļā klase” norisinājās pirmā apmācību mobilitāte pedagogiem, kuras ietvaros divi pedagogi no 27. novembra līdz 2. decembrim apmeklēja kursus Valensijā Spānijā. Kursu tēma – tehnoloģiju piedāvātās iespējas āra nodarbībām. 

Savos iespaidos dalās paši dalībnieki.

Kursi bija ļoti vērtīgi un interesanti, jo kursu laikā ne tikai apskatījām dažādas aplikācijas, bet arī izmēģinājām mācību procesā.  Aplikācijas var izmantot dažādās stundās. Aplikācija Goosechase ļoti labi noderētu sporta, vizuālās mākslas un vēstures  stundās.  Kursu laikā dalījāmies pieredzē ar citu valstu dalībniekiem par izglītības sistēmu, par pieredzi skolā un dažādiem projektiem,

stāsta Sanita.

Kursi bija ļoti vērtīgi, jo tika apskatītas un izmēģinātas tādas aplikācijas, par kurām iepriekš nebija dzirdēts, tika apskatītas tādas aplikācijas kā Flip, Goosechase, Plickers, ChatGPT, Trello, Socrative, u.c. Aplikācija Plickers derētu mazāko klašu skolēniem, jo šeit tehnoloģijas ir nepieciešamas tikai skolotājam. Kursos tika iegūtas arī zināšanas par citu valstu izglītības sistēmām, jo kursu dalībnieki bija no Itālijas, Polijas, Nīderlandes, Čehijas un Horvātijas,

pauž Krišjānis.

Šim projektam 2023-1-LV01-KA122-SCH-000145020 piešķirts 44125,00 eiro Erasmus+ līdzfinansējums. Projekta laikā 15.06.2023.-14.12.2024. paredzēts apmeklēt pedagogu kursus ES, doties ēnošanas vizītē uz skolu Lietuvā, kā arī plānota viena skolēnu grupas mobilitāte.

Informāciju sagatavoja:

Mazsalacas vidusskola