Mācies Valmieras novadā – Naukšēnu vidusskola

Naukšēnu vidusskola

2023. gada 30. novembrī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja vispārējās izglītības iestāžu tīklu, noslēdzot 2021. gadā aizsākto darbu pie skolu tīkla sakārtošanas un turpinot šo iestāžu stiprināšanu un attīstību. Iepazīstināsim ar novada skolām – mūsu novada zinību kaltuvēm.

Naukšēnu vidusskola

Vidzemes un Valmieras novada ziemeļos atrodas Naukšēnu pagasts, bet pašā pagasta sirdī jau 85 gadus ir Naukšēnu vidusskola. Izglītībai Naukšēnu apkārtnē ir senas saknes, tur skolas ir būvētas jau no 19. gadsimta 60./70. gadiem. Vispirms izglītības uzplaukums noticis tuvējos ciemos – Piksāros, Tēcēnos un Mirķos, bet 1936. gadā savu kārtu sagaidīja arī Naukšēni, kad uzsākās skolas būvniecība, lai jau 1938. gadā skolu piepildītu bērnu čalas.

Pirmais direktors bija Herberts Vēliņš, kurš pildījis arī skolmeistara pienākumus un bijis sabiedriski aktīvs pilsonis. Leģendārs direktors no 1958. gada līdz 1982. gadam bijis direktors Oļģerts Treijs – atzīts skolotāju un skolēnu vidū, arī pats bijis talantīgs skolotājs, atmiņās palicis kā spēcīga personība, kas spēj vadīt kolektīvu. Plašāk par direktoru veikumu Naukšēnu vidusskolas labā var lasīt par viņiem sarakstītajās grāmatās.

Naukšēnu vidusskolas priekšrocība ir nelielās klašu grupas, kurās ir iespējams nodrošināt individuālu pieeju. Skolotājam patiesi ir iespēja atrast laiku, lai aci pret aci ar skolēnu pārrunātu neskaidro mācību vielā. Tāpat mums ir skaista, sakārtota vide un brīnišķīgas tradīcijas.

Naukšēnu vidusskolas direktore Aiga Stiere.

Šis ir pārejas perioda gads, jo 2024. gada 1. augustā notiks skolas statusa un nosaukuma maiņa, tā kļūs par Naukšēnu pamatskolu. Un ne pirmo reizi šādas pārmaiņas skar skolu, piemēram, līdz 1956. gadam skola bija Naukšēnu septiņgadīgā pamatskola, bet no 1958. gada līdz 2009. gada administratīvi teritoriālajai reformai, izveidojoties toreizējam Naukšēnu novadam, skola no Naukšēnu vidusskolas kļuva par Naukšēnu novada vidusskolu, 2014. gadā nosaukums mainīts uz Naukšēnu vidusskolu. Nosaukums un statuss gadu gaitā ir mainījies vairākkārt, pielāgojoties gan iedzīvotāju migrācijas paradumiem, gan teritoriālajām izmaiņām, bet skolai vienmēr ir izdevies saglabāt augstu izglītības kvalitāti.

Šobrīd skolā ir 117 zinātkāri skolēni un strādā 36 prasmīgi pedagogi, arī atbalsta personāls – sociālais pedagogs un logopēds – profesionāli veic darba pienākumus. Naukšēnu vidusskola piedāvā arī pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ir  nokomplektētas četras grupas ar pašiem mazākajiem naukšēniešiem –  52 audzēkņi.

Skola lepojas ar 2022./ 2023. mācību gada sasniegumiem novada un valsts organizētajās olimpiādēs un īpašs gandarījums par centralizēto eksāmenu rezultātiem pamatizglītības posmā: vidēji matemātikā – 59%, bet valstī – 51,8%; latviešu valodā – 59%, valstī – 58%; angļu valodā – 72,80 %, bet vidēji valstī – 67%. Šī izlaiduma gada absolventi tagad jau mācās vidusskolā citur –  Rūjienā, Valmierā un Rīgā, turpinot demonstrēt spīdošas zināšanas.

Naukšēnu vidusskolas skolēns ir aktīvs un darboties gribošs, tāpēc interešu izglītības piedāvājums ir plašs. Skolā augstā vērtē ir latviskā mantojuma saglabāšanu, piemēram, Dziesmu un Deju svētki – pedagogi strādā un motivē skolēnus, lai saglabātu dziedāšanas un dejošanas tradīcijas. Valstiskuma apziņa tiek attīstīta Jaunsargu kustībā. Naukšēnieši visos laikos ir bijuši labi sportisti. Uzturot vietējās kopienas sportisko garu arī skolēnu vidū, gada aukstajā laikā skola nodrošina sportošanai piemērotu iekštelpu infrastruktūru. Nav daudz skolas, kurās ir šautuve, Naukšēnos tāda ir –  25 m gara un ar četriem celiņiem. Savukārt sporta veidus ārtelpā uz ledus var izmēģināt laukumā pie skolas, kur ir atvērta slidotava/hokeja laukums. Siltākā laikā svaigā gaisā sportot aicina pati daba, lai izskrietu meža taciņas vai vingrotu koku paēnā. Sabiedriski aktīvie jaunieši var iesaistīties Jauniešu parlamentā, kas organizē pasākumus un sadarbojas ar jauniešiem no citām skolām.

Skolai ir daudzveidīgas un bagātas tradīcijas – atkalsatikšanās prieks pēc vasaras 1. septembrī un ceļamaizes vārdi izlaidumos. Lai iepazīstinātu ar skolas telpām un satiktos ar pedagogiem katru gadu organizētas Atvērto durvju dienas topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, šogad interesenti gaidīti 21. februārī plkst. 13.00. Tāpat Latvijas valsts svētki, kas vienmēr vērienīgi svinēti kopā ar vietējiem iedzīvotājiem Naukšēnu Kultūras namā, tādējādi veicinot patriotismu un vienotību. Skolas stiprā puse patiesi ir sadarbība ar vietējo kopienu. Kopā tiek svinēti ne vien svētki, bet īstenoti arī vairāki projekti, piemēram, vides izglītībā, kā arī apgūstot dažādas prasmes – rokdarbus, digitālo vidi, valodas. Sadarbībā ar skolas vecākiem un iedzīvotājiem ir izveidota Naukšēnu pavārgrāmata, kur iekļautas naukšēniešu garšas kārpiņām tīkamas receptes. Slava par naukšēniešu gardumiem ātri vien izplatījusies arī ārpus mūsu valsts, tamdēļ grāmata tulkota vācu valodā, ko novērtē sadarbības partneri Vācijā,  Borgholchauzenā.

Naukšēnu vidusskola aktīvi piedalās dažādos projektos gan Latvijā, gan starptautiski, kā vienu no ieguvumiem līdzās redzesloka paplašināšanai skola izceļ tīklošanās iespējas un kontaktu apmaiņu. Skolēni un skolotāji īpaši iecienījuši Erasmus un Nordplus projektus. Stiprinot draudzību ar vāciešiem Borgholchauzenā, nesen saņemts akcepts kopīgam Erasmus+ eko projektam skolēniem par vides izglītību. Arī šobrīd aktīvs ir Nordplus projekts skolotājiem “Zaļais kontakts” par videi draudzīgu dzīvesveidu, ko īsteno sadarbībā ar Islandi, Lietuvu un Igauniju. Erasmus projektos 2023. gadā savas zināšanas par dažādākajām tēmām, tajā skaitā mācoties par kompetenču izglītību un vides izglītību, papildināja deviņi Naukšēnu vidusskolas skolotāji, viesojoties Itālijā, Francijā, Islandē un Vācijā.

Vasarā, kad bērni dodas brīvdienās, skola nesnauž, tā pārtop par pieprasītu nometņu vietu –  te sabrauc bērni no Rīgas, Valmieras un citām Latvijas pilsētām. Savukārt daļa pedagogu kļūst par vasaras nometnes organizatoriem un vadītājiem Valmieras novada bērniem, kas tiek organizēta bijušās Ķoņu skolas ēkā un ir ļoti pieprasīta.

Skola atceras savējos arī pēc absolvēšanas un seko līdzi sasniegumiem jau studijās un darba gaitās. Ar absolventiem izveidojusies laba sadarbība arī karjeras izglītībā, viņi labprāt dalās savā studiju un darba pieredzē ar skolēniem. Īpaši gaidīti ir organizētie salidojumi apaļās un pusapaļās skolas jubilejās, pēdējā absolventu kopā sanākšanas reize notika pavisam nesen – 2023. gada augusta sākumā.

Vairāk par izglītības iespējām Naukšēnu vidusskolā un skolas aktualitātēm iespējams uzzināt tīmekļvietnē nauksenuvidusskola.lv un skolas Facebook lapā.