Komiteju sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 13.04.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes 13.04.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks ceturtdien, 2023.gada 13.aprīlī, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

plkst.8.30DARBA KĀRTĪBA
Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu  komiteja

plkst.10.30DARBA KĀRTĪBA
Saimniecisko lietu komiteja

plkst.13.00DARBA KĀRTĪBA
Sociālo un veselības lietu komiteja

plkst.14.00DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēde

20.aprīlī plkst. 10.00, Raiņa ielā 14, Valmierā