Kocēnu apvienībā veic vairāku ceļu un ielu atjaunošanas darbus, kā arī uzlabos ielu apgaismojumu

Aktīvajā būvniecības sezonā Kocēnu apvienībā tiek īstenota virkne ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanas darbu. Pārsvarā remontus veiks ceļiem ar grants segumu, un darbi plānoti visā Kocēnu apvienības teritorijā.

Diviem pašvaldības autoceļiem veiks divkārtu virsmas apstrādi, un tie iegūs melno segumu: Loku ielai Bērzaines pagastā un autoceļam “Taigas – Pēterīši” Dikļu pagastā. Kopumā ieguldīs – 50 589,20 EUR.

Šādu virsmas apstrādi veic grants seguma autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti, lai novērstu putekļošanos un ceļš būtu labāk izbraucams šķīdoņa laikā, jo tiek samazināta ūdens iekļūšana ceļa konstrukcijā. Tāpat ceļiem ar divkārtu virsmas apstrādi ir mazākas ikdienas uzturēšanas izmaksas, jo autoceļam nav jāveic planēšana (greiderēšana).

Savukārt sešiem autoceļiem atjaunos grants segumu – vairākiem ceļiem darbi jau ir sākušies vai noslēgušies, bet citos darbi sāksies jau tuvākajā laikā.

Grants segumu šobrīd atjauno autoceļa “Centrs – Lielvīkuļi” 650m posmam Bērzaines pagastā, veicot seguma papildināšanu ar maisījumu un apauguma norakšanu. Kopumā ieguldīti – 30 758,20 EUR.

Vaidavas pagastā veikta grants seguma atjaunošana autoceļam “Jaunkošas – Košas”, veicot apauguma noņemšanu abās ceļa pusēs ar izlīdzināšanu objekta robežās, kā arī nesaistītu minerālmateriālu būvniecību lokālās vietās. Vietām apaugums bija vismaz 30 cm, traucējot ūdenim aizplūst, un ziemā strauji veidojās neizbraucami ceļa posmi. Pēc darbu īstenošanas Kocēnu apvienības pārvaldē cer, ka situācija mainīgos laika apstākļos uzlabosies un ceļš būs labāk izbraucams. Kopumā ieguldīti – 11 954,80 EUR.

Tāpat šobrīd notiek grants seguma atjaunošana Parka ielai Zilākalnā. 2022. gadā veikta apauguma norakšana un grāvja rakšanas darbi. Šogad tiks veidots un uzlabots ielas segums, lai tā būtu izbraucama visu gadu. Ieguldījums – 11 853,16 EUR.

Savukārt Kocēnu pagastā veikti grants ceļu seguma atjaunošanas darbi autoceļam “Sprosti – Lielvējiņi”, bet plānots veikt šos darbus arī autoceļam “Beņķi – Tožas” un Sporta ielai Rubenē. Kopumā šo autoceļu seguma uzlabošanā tiks ieguldīti – 39 083 EUR.    

Atbilstoši iepirkuma “Ceļu un ielu atjaunošanas darbi Kocēnu apvienības administratīvajā teritorijā” rezultātiem iepriekšminētos darbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valkas ceļi”.

Kocēnu apvienībā, Bērzainē, Bērzaines pagastā norisinās arī ietves būvniecības darbi gar valsts autoceļu V193 “Matīši – Bērzaine – Rubene” (posmā no 9,88 km līdz 10,10 km), lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu pārvietošanos. Projektā paredzēts veikt arī ielas apgaismojuma izbūvi no Loku ielas līdz Bērzaines ciematam, kopumā uzstādot 8 apgaismojuma stabus. Darbus iepirkuma procedūras rezultātā uzticēts veikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Imberteh” par 67 113,73 EUR.

Vasaras sākumā – jūnijā – Kocēnu apvienības teritorijā esošajiem autoceļiem un ielām tika veikts ikgadējais asfalta seguma bedrīšu remonts 1832 m2 lielā apjomā. Jūlija veikti ceļmalu pļaušanas darbi, kā arī atvašu un krūmu izpļaušana pašvaldības autoceļiem. Tāpat uz noslogotajiem grants ceļiem māju tuvumā pavasarī iestrādāts pretputekļu absorbents.

Savukārt vēl šajā būvniecības sezonā plānots uzsākt ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcijas darbus Vaidavā, Vaidavas pagastā – Skolas, Nākotnes, Parka, Ezera un Gaujas ielā. Par darbu veikšanu ir noslēgts līgums ar SIA “RG Solutions” par 63 714,53 EUR. Arī Dikļos plānots risināt apgaismojuma trūkumu diennakts tumšajā laikā posmā no Dikļu centra virzienā uz Ozoliem (ceļš “Igaunijas robeža – Mazsalaca – Vilzēni – Dikļi”). Apgaismojuma projektu uzticēts veikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “WOLTEC” par 15 369,24 EUR.

Kocēnu apvienībā paredzēts veikt arī Dārza ielas pārbūvi Kocēnos (grants seguma posmu) un izbūvēt ietvi gar valsts autoceļu V212 “Rubene – Virši” (Valmieras iela) un A3 “Inčukalns – Valmiera – Valka – Igaunijas robeža”, Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā, kā arī visā ietves garumā paredzēts jauns ielas apgaismojums līdz pat starppilsētu autobusu pieturai. Plašāk šeit.

Visās Valmieras novada pašvaldības teritoriālajās apvienībās norisinās dažādi ceļu un ielu atjaunošanas un pārbūves darbi, kā arī tiek veikti dažādi teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbi. Turpināsim informēt par aktualitātēm arī pārējās apvienību pārvaldēs!