Jaunu audzēkņu uzņemšana Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā

No 16. līdz 27. augustam norisināsies jaunu audzēkņu uzņemšana Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV). Jauni audzēkņi tiks uzņemti gan vidusskolas izglītības programmās, gan profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās. Dokumentu pieņemšana notiks klātienē darba dienās.

Papildu uzņemšana notiks Grafikas dizaina un Apģērbu dizaina modulārās vidējās profesionālās izglītības programmās (pēc pamatskolas absolvēšanas).

Atgādinām, ka šajās izglītības programmās mācību ilgums ir 4 gadi. Tāpat audzēkņiem mācību laikā par labām sekmēm ir iespēja saņemt stipendiju līdz 150 eur, kā arī izmantot skolas Dienesta viesnīcas pakalpojumus.

Mākslas skolā jaunus audzēkņus uzņems izglītības programmās “Vizuāli plastiskā māksla”. Šo programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai (1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecumam). Mācību ilgums – 7 gadi. Kā arī audzēkņi, kuri vidējo izglītību iegūst vidusskolā/ģimnāzijā, profesionālā vidusskolā vai tehnikumā, aicināti apgūt izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”. Mācību ilgums – 3 gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā no plkst.15.30.

Jauni audzēkņi tiks uzņemti arī šādās interešu izglītības programmās – Vizuāli plastiskā mākslā (no 5 g.v., 1.-2. kl., 3.-5.kl.), Zīmēšana un gleznošana (6.-9.kl. un 10.-12.kl.), Kolāža (7.-9.kl.), Animācija (2.-5.kl.), Veidošana (1.-5.kl.), Datorgrafika (7.-9.kl.), Kombinētie rokdarbi (5.-7.kl.), Šūšana un modelēšana (7.-9.kl.) Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā (2 stundas).

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām.

Informāciju sagatavoja:

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas
Direktora vietniece metodiskajā darbā
Sanita Bukava