Izstrādāts antigēnu testu piegādes plāns izglītības iestādēm

Aizsardzības ministrija informē, ka Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ir izstrādājuši plānu, lai izglītības iestādēm visā Latvijā piegādātu antigēnu testus līdz 17. decembrim.

Pamatojoties uz skolēnu skaitu, testi skolām tiks piegādāti tādā apjomā, lai to daudzums būtu pietiekams turpmākajām četrām nedēļām. Vienlaikus testi tiks izdalīti arī visiem sociālās aprūpes centriem un pārējām valsts iestādēm, taču apgādes procesā izglītības iestādes tiks nodrošinātas prioritārā kārtībā.

Testu izdali izglītības iestādēm Valmieras novadā organizēs Valmieras novada pašvaldība, Valmieras novada Izglītības pārvaldei sadarbojoties ar apvienību pārvaldēm.

Testu piegādes laiks skolām noteikts, ņemot vērā testu piegādes laiku Valsts aizsardzības un loģistikas iepirkumu centram, to kvalitātes pārbaudi, kā arī skaita atbilstību noteiktajam apjomam. Piegādāto antigēnu testu skaita un kvalitātes pārbaudi veiks Valsts aizsardzības un loģistikas iepirkumu centrs sadarbībā ar atbildīgajām valsts institūcijām. Tikai pēc tam, kad būs saņemts apstiprinājums, ka testi atbilst prasītajiem kvalitātes standartiem, tiks sākta to izvadāšana un nodošana izglītības iestādēm un citām publiskā sektora iestādēm.

Aizvadītajā nedēļā Aizsardzības ministrija informēja, ka Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs pirmo līgumu par Covid-19 slimību izraisošā vīrusa (SARS-CoV-2) antigēna paštestu piegādi noslēdzis ar uzņēmumu SIA “Brief”, par viena testa cenu 1,04 eiro, kas tika iesniegta sākotnējās sarunu procedūras laikā.  Līguma kopējā summa par četriem miljoniem paštestu ir 4 160 000 eiro bez PVN. Saskaņā ar noslēgto vispārīgo vienošanos, piegādes laiks paredzēts piecas darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem piegādātajam, ja tas nepiegādā preci noteiktā termiņā, var tikt piemērots līgumsods 0,5% vai, ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija – 1% apmērā no nepiegādātās preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no piegādes līguma kopējās summas.

Atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms” aprakstītajam un Ministru kabineta šā gada 9. novembrī lemtajam, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs 9. novembrī izsludināja cenu aptauju par paštestu piegādi saskaņā ar Veselības ministrijas sagatavoto tehnisko specifikāciju, kuras ietvaros piedāvājumu iesniegšana bija noteikta līdz šā gada 16. novembrim. Tika iesniegti 30 piedāvājumi. Pēc iesniegto piedāvājumu vērtēšanas 22. novembrī tika pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās slēgšanu ar pieciem pretendentiem. Šo pretendentu piedāvātās cenas (4 000 000 gab. piegādei) bija 0,75 – 1,25 eiro par testu, piegādes minētajam apjomam nodrošinot piecu līdz 20 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.