Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nedzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā “Avotkalni”, Brenguļos, Brenguļu pagastā

Nedzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā “Avotkalni”, Brenguļos, Brenguļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas Nr. 7., 8., 9., 10. 1.stāvā, “Avotkalni”, Brenguļos, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0236 001  31,8 m² platībā, kas izmantojamas komercdarbībai (virtuves telpas).

Nedzīvojamās telpas tiek iznomātas uz 5 gadiem ar nomas maksu 0,37 EUR/m2 mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 10. jūnijam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā telpa

Kadastra apzīmējumsĪpašuma  nosaukums, adreseKopplatība (m²)Iznomājamā platība (m²)
Ēka – 9646 003 0236 001“Avotkalni”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads1066,7031,8

Kontaktpersona:

Valmieras novada pašvaldības Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības
Saimnieciskās nodaļas īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Vita Laure
Tālrunis: 64233423
E-pasts: