Izsludināts Valmieras novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “Īsteno savu ideju!”

Izsludināts Valmieras novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “Īsteno savu ideju!”

Valmieras novada jauniešu iniciatīvām pieejams Valmieras novada pašvaldības finansiāls atbalsts projektu konkursā “Īsteno savu ideju!”. Konkursa mērķis ir, sniedzot finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicināt Valmieras novada jauniešu iniciatīvu, izaugsmi un līdzdalību sabiedriskajos procesos Valmieras novadā.

Projektu var iesniegt biedrība vai nodibinājums, kura juridiskā adrese reģistrēta Valmieras novadā, vai novadā esoša jauniešu apvienība ar dalībniekiem vecumā no 13 līdz 27 gadiem, kas realizēs projektu Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Projekta aktivitātēm galvenokārt jābūt vērstām uz jauniešu auditoriju (13–27 gadi). Ieteicamās projektu tēmas:

 • jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana;
 • Valmieras novada attīstība un labiekārtošana;
 • jauniešiem draudzīgas vides veidošana skolā un sabiedrībā;
 • nodarbinātība, karjeras izglītība, brīvprātīgais darbs;
 • vides aizsardzības pasākumi Valmieras novadā;
 • jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana;
 • citas tēmas saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022-2038.

Projekta pieteikumu ar pielikumiem iesniedz Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmiera, LV-4201 ar norādi “Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai skenētu PDF formātā uz e-pasta adresi: līdz 2023. gada:

 • 27. martam;
 • 24. aprīlim;
 • 29. maijam;
 • 26. jūnijam;
 • 31. jūlijam;
 • 28. augustam;
 • 25. septembrim;
 • 30. oktobrim.

Projektiem jābūt īstenotiem līdz 2023. gada 21. decembrim. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 5750 eiro. No pašvaldības pieprasītais finanšu līdzekļu apjoms viena projekta realizācijai nedrīkst pārsniegt 250 eiro.

Ar konkursa prasībām, finansējuma kārtību un vērtēšanas kritērijiem plašāk aicinām iepazīties konkursa nolikumā.

Veidlapas

Uz jautājumiem par konkursa organizēšanu atbildēs Valmieras novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Daina Roze, e-pasts: , tālr. 25450585.