Iznomā zemes vienību Rūjienā augļu dārza izveidei

Izsole noslēgusies. Ar tās rezultātu var iepazīties šeit.

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Ķiršu ielā 7, Rūjienā, Valmieras novadā pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 002 1101 500 m2 platībā, kas tiek izsolīta atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 28,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 10,00 EUR.

Nomas objektu izmantošanas mērķis – augļu dārzs.

Nomas termiņš – pieci gadi.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2022. gada 21. aprīļa plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, slēgtā aploksnē ar norādi Ķiršu ielas 7 nomas tiesību izsolei.

Izsole (pieteikumu atvēršana) notiks 2022. gada 22. aprīlī plkst. 9.30 attālināti videokonferences režīmā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālr. 64216046, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: