Par nekustamā īpašuma – zemes vienības
Ķiršu ielā 7, Rūjienā, Valmieras novadā,
pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Ķiršu ielā 7, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

22.04.2022. nomas tiesību izsoles zemes vienībai Ķiršu ielā 7, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 96150021101, platība 500 m2, uzvarētājs ir Māris Puriņš, ar nosolīto zemes nomas maksu gadā 38,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.