Pašvaldība iznomā zemes vienību Dikļu pagastā

Zemes vienība Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošās zemes vienības daļu Dikļu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un viena gada nomas maksu 75,00 EUR. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 6. martam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā zemes vienība:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsĪpašuma nosaukumsKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Zemes vienības atrašanās vieta
9652 005 0281“Dikļu skola”4,0091,25Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Kocēnu apvienības Saimnieciskās nodaļas īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa
Tālrunis: 29218297
E-pasts: