Informācija SIA “BANGA KPU” klientiem – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

Informācija SIA “BANGA KPU” klientiem

Valmieras novada pašvaldība 28.07.2022. ir pieņēmusi lēmumu par SIA “BANGA KPU” reorganizācijas uzsākšanu, to sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot mantas daļu, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai, pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, un mantas daļu, kas nepieciešama dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai, SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”.

Ņemot vērā augstāk minēto, plānots, ka no 2023. gada 1. janvāra ūdenssaimniecības pakalpojumus Mazsalacā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagastā nodrošinās pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, bet pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju un dzīvokļu apsaimniekošanu nodrošinās SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”.

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību, savlaicīgi ir jāpārslēdz ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļu īpašnieki, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvaro vienu personu pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā. Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai ir jānoslēdz līgums ar pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.

Vēršam uzmanību uz to, ka pēc reorganizācijas pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” nenodrošinās tiešos norēķinus – neveiks rēķinu sagatavošanu katram atsevišķam dzīvokļa īpašumam.

Lūgums daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām līdz 2022. gada 30. decembrim iesniegt pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu un pārslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu.

Informācijai

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, kas ir Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība, piedāvās kopīpašuma pārvaldīšanas un namu apsaimniekošanas pakalpojumus, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un iespējas.

Vienlaikus, nodrošinot godīgas konkurences principus, informējam, ka SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” nav vienīgais uzņēmums, kurš sniedz šāda veida pakalpojumus Valmieras novadā.

Turpmākais ēkas kopīpašuma pārvaldīšanas veids ir atkarīgs no jūsu, dzīvokļu īpašnieku kopības, lēmuma!

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” kontaktinformācija:
Pentes iela 2, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
E-pasts:
Tālrunis: 28310604

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” kontaktinformācija:
Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
E-pasts:
Tālrunis: 64224117

SIA “BANGA KPU” kontaktinformācija:
“Attīrīšanas”, Mazsalacas pagasts, Valmieras novads, LV-4215
E-pasts:
Tālrunis: 29395788

Informāciju sagatavoja:
SIA “BANGA KPU”