Informācija par aktuālajām pašvaldības rīkotajām izsolēm

Izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība izsludinājusi:

  • pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, daļas ar kopējo platību 5498,40 m2 un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 5041 m2 platībā;
  • atklātu izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Purviņi”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, kuras kopējā platība ir 9926 m2, kadastra numurs 96440050060;
  • atklātu izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Noriņas”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, kuras kopējā platība ir 1,93 ha, kadastra apzīmējums 96440040093;
  • atklātu izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lejas Pankas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,5622 ha platībā (kadastra apzīmējums 96640040233) un būves (kadastra apzīmējums 96640040080024);
  • zemes nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai, kuras platība ir 30,2 ha, kadastra apzīmējums 96640110068;
  • zemes nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma “Purenes”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai, kuras platība ir 1,28 ha, kadastra apzīmējums 9644 005 0060.

Izsoļu noteikumi publicēti šeit.