Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

24.09.2021

Zemes vienības “Kalves”, Kocēnu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība atsavina tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 96640120128 un nosaukumu “Kalves”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Zemes vienības…

Lasīt vairāk
02.09.2021

Pašvaldība atsavina tai piederošās A/S “Valmieras piens” akcijas

Valmieras novada pašvaldība atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina tai piederošās 1183 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit trīs) "Valmieras piens", akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr. 40003020475 (turpmāk – Sabiedrība), akcijas ar…

Lasīt vairāk